Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT:n vetämälle ohjelmistokehityshankkeelle merkittävä eurooppalainen ITEA-palkinto

04.12.2007


VTT:n vetämä, nk. ketterien ohjelmistotuotantomenetelmien kehittämiseen keskittynyt AGILE-projekti, on palkittu toiseksi parhaana tietotekniikkaa edistävänä ITEA (Information Technology for European Advancement) -hankkeena. Sen tulosten perusteella on jo Euroopassa käynnistetty mittavia hankkeita suurten yritysten ohjelmistotuotannon tehostamiseksi. The ITEA Achievement Award 2007 -hopeaa saanut suomalaisvetoinen hanke menestyi hyvin kovatasoisessa kilpailussa.

AGILE (Agile Software Development of Embedded Systems) -hankkeessa kokeiltiin ja sovellettiin menestyksekkäästi ketteriä menetelmiä suurten sulautettujen järjestelmien alueella ensimmäistä kertaa maailmassa. AGILE todisti, että ketterät ohjelmistotuotantomenetelmät voivat johtaa merkittäviin parannuksiin. Ne haastavat perinteiset kehittämisen mallit ja tarjoavat varteenotettavan vaihtoehdon ohjelmistotuotteiden tehokkaaseen valmistamiseen. Ketterien menetelmien avulla korkealaatuinen ohjelmistojen kehittäminen on mahdollista nykyistä lyhyemmässä ajassa ja halvemmin kustannuksin. AGILE:n tuloksena mm. syntyi 12 ohjelmistotyökalua, joista kolme on jo menossa kaupalliseen tuotantoon.

Suomesta AGILE-hankkeessa olivat mukana VTT:n lisäksi Nokia, Hantro ja F-Secure ja rahoittajana on ollut Tekes.  Kokonaisuudessaan 22 miljoonan euron AGILE-hanke tuotti 68 pilottiprojektia, joissa saatiin aikaan mitattavia tuloksia aikataulu- ja kustannussäästöistä sekä laadunparannuksista. Pilottiprojekteissa oli kaikkiaan mukana 1800 insinööriä 17 yrityksestä. Hankkeista 73 % onnistui joko hyvin tai erinomaisesti.

VTT:n vetämässä AGILE:n jatkoprojektissa FLEXI-ITEA2:ssa laajennetaan AGILE:n tuloksia globaaliin tuotekehitykseen siten, että teknologianäkökulman lisäksi mukaan on otettu myös liiketoiminta- ja innovaationäkökulmat. FLEXI-ITEA2 on 38 organisaation, 8 maan ja 40 miljoonan euron projekti.

AGILE-konsortio rakentaa myös instituuttia hankkeen tulosten levittämisen tueksi. http://www.houseofagile.org -portaali on lähtölaukaus, jossa mm. ketterien menetelmien koulutusta annetaan viidellä eri kielellä.

Lisätietoja AGILEsta:
http://www.itea2.org/public/project_leaflets/AGILE_results_oct-07.pd
http://www.agile-itea.org/public/newsletters.php

Lisätietoja palkinnosta: http://symposium.itea2.org/symposium2007/main/programme/itea_achievement_award-2007.htm

 

 

Lisätietoja

Pekka Abrahamsson
Tutkimusprofessori, (konsortion vetäjä)
puh. 040 541 5929


Jari Still, F-Secure
puh. 040 545 4441


Kati Vilkki, Nokia Siemens Networks
puh. 040 552 9092


Mika Koivupalo, Hantro
puh. 044 023 5124