Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT: Suomella vielä matkaa tiedepohjaisten keksintöjen kaupallistamiseen

12.12.2007


Teknologiasta liiketoimintaa myös ulkomaisten kumppaneiden kautta, jos kotimaiset eivät riitä

Suomella on vielä matkaa kansainväliseen tasoon tiedepohjaisten keksintöjen kaupallistamisessa. Teknologia ei kaupallistu menestyksellisesti vain Suomen markkinoille tai edes aina suomalaisten yritysten voimin.
”Jotta innovaatiotoiminnasta on hyötyä Suomelle, on innovaatiotoimijoiden – kuten VTT:n – kyettävä toimimaan globaaleilla markkinoilla samoilla pelisäännöillä kuin kilpailijansakin. Tämä edellyttää kyvykkyyttä ja nopeutta luoda teknologialla liiketoimintaa myös ulkomaisten kumppaneiden kautta silloin, jos tarve vaatii eivätkä kotimaan tarjoamat mahdollisuudet siihen enää riitä”, toteaa toimialajohtaja Tapio Koivu VTT:ltä.

Globaalin markkinan pelisääntöjä ei luoda Suomessa, mutta vastaamalla kilpailuun kilpailulla ja oikealla sopeutumisella, voidaan Koivun mukaan luoda kestävät edellytykset myös hyvinvoinnin luomiseen kotimaassa. VTT:llä teknologioiden kehittäminen kytkeytyy yhä enemmän innovaatioiden tuottamiseen. VTT on panostanut keksintöjen kaupallistamisen tehostamiseen ja lupaavimpien kaupallistamisaihioiden tunnistamiseen tavoitteenaan synnyttää tehokkaasti uutta teknologiapohjaista, globaalisti menestyvää liiketoimintaa.

Keksintöjen muuttamisessa liiketoiminnaksi keskeisiä toimenpiteitä ovat mm. liikeideoiden jalostaminen, keksintöjen käytännön toimivuuden todentaminen ja liiketoimintaosaamisen hakeminen alkaviin spin off -yrityksiin. Niiden liiketoiminta perustuu aina VTT:n omistamaan IPR:ään ja VTT:llä tehtyyn tutkimus- ja kehitystyöhön.

Alkavissa yrityksissä VTT toimii yleensä vähemmistöomistajana. VTT:n sijoitukset niihin ovat varhaisen vaiheen sijoituksia, joihin liittyy erittäin korkea riski. Riskinotto on Koivun mukaan tietoista, sillä innovatiivisten, kansainvälisille markkinoille pyrkivien yritysten luominen on riskialtista. ”Oleellista on hakea paras osaaminen sieltä, missä sitä on – esimerkiksi spin off -yrityksiin on haettu toimitusjohtajia VTT:n ulkopuolelta ja alkaviin yrityksiin ulkomaisia sijoituksia.”

VTT:n osakkuusyritysten määrä on kasvanut huomattavasti siitä lähtien, kun VTT ei ole ollut velvollinen hakemaan eduskunnalta poikkeuslupaa sijoituksiin. VTT:n teknologiaan pohjautuvia osakkuusyrityksiä on tällä hetkellä 14, ja yhdestä osakkuusyrityksestä on irtaannuttu menestyksellisesti. Uuden liiketoiminnan synnyttäminen edellyttää, että VTT toimii teknologian kaupallistamiskentässä markkinaehtoisesti. Tulot teknologian myynnistä ja lisensioinnista ovat kasvussa; noin puolet lisenssituloista tulee ulkomailta. Markkinahinnoitteluun on haettu tuntumaa mm. Ocean Tomon patenttihuutokaupasta Yhdysvalloista, jossa VTT myi kaksi patenttia.

Toistaiseksi tiede ei ole kaupallistunut hyvin Suomessa. VTT:n toimintamallit ja mahdollisuudet kaupallistamisen osalta poikkeavat kuitenkin yliopistomaailmasta ja antavat toisenlaiset lähtökohdat. VTT:llä on vahvaa teknologiaosaamista ja patentein suojattua teknologiaomaisuutta, joten lähtökohdat uuden teknologiapohjaisen liiketoiminnan synnyttämiseen ovat tässä suhteessa hyvät.

Tapio Koivun esitys

Tapio Koivun kuvat 1 ja 2

 

 

Lisätietoja

Tapio Koivu
Toimialajohtaja
puh. 020 722 6943