Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT ja Rajavartiolaitos kehittävät uutta partiovenemallia

17.12.2007


Rajavartiolaitos uusii lähivuosien aikana partiovenekalustonsa kokonaan. VTT on ollut aktiivisesti mukana uuden partiovenemallin suunnittelussa. Vanhaan venetyyppiin verrattuna halutaan parantaa erityisesti veneen rungon lujuutta ja sen suorituskykyä aallokossa. 

Suunnittelun lähtökohtana on ollut uuden partiovenemallin soveltuvuus uudentyyppisiin ja vaativiin tehtäviin. Kaluston tulee sopia meripelastukseen, rajaturvallisuustehtävien hoitoon, vesiliikenteen valvontaan ja viranomaisyhteistyöhön vaativissakin merellisissä olosuhteissa.

Partiovenemallin kehitysversiota on arvioitu sekä VTT:llä että Rajavartiolaitoksen koeohjelmalla. Kehitysversion on valmistanut Marine Alutech Oy Teijossa. Veneen valmistumista on edeltänyt pitkäjänteinen taustatyö. VTT on tehnyt Rajavartiolaitoksen toimeksiannosta mm. vanhan venetyypin lujuusanalyysin sekä vertaillut uusien partiovenekonseptien merikelpoisuutta.

Tehtyjen analyysien perusteella haluttiin parantaa mm. veneen rungon lujuutta ja ajo-ominaisuuksia. Uuden alumiinirakenteisen partiovenemallin runko on pidempi ja kapeampi ja pohjan v-kulma on aiempaa jyrkempi. Aaltojen iskut on näin saatu pienemmiksi, ja suurillakin nopeuksilla ajaminen on mahdollista. Rungon materiaalipaksuudet ja jäykisteet on suunniteltu kestämään aallokossa syntyviä kuormia VTT:ssä kehitettyjen ammattivenesääntöjen mukaisesti. Uusi partiovene on myös vanhaa nopeampi ja tehokkaampi: maksiminopeus on yli 40 solmua.

Rajavartiolaitoksen nykyinen partiovenemalli on ollut käytössä 1980-luvulta lähtien. Kehitysversion arvioinnin ja parannusehdotusten tekemisen jälkeen päätetään koko partiovenesarjan tilaamisesta. Sarja tulee käsittämään noin 20 venettä.

 

 

Lisätietoja

Markku Hentinen
Palvelupäällikkö
020 722 6212