Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT ja Kuopion yliopisto kehittivät työkalun ravitsemuksen ja liikunnan henkilökohtaiseen hallintaan

26.06.2007


img

Matkapuhelimella ja tietokoneella käytettävän HyperFit-järjestelmän avulla on mahdollista seurata ja hallita henkilökohtaisia ruokailu- ja liikuntatottumuksia. Järjestelmän virtuaalivalmentaja antaa käyttäjälle palautetta ravinnon ja liikunnan tasapainosta ja ohjaa parempiin suorituksiin.

Järjestelmän taustalla olevaan tutkimustyöhön on osallistunut VTT:n ja Kuopion yliopiston lisäksi Helsingin kauppakorkeakoulu.

Lisääntyvä ylipaino ja huono kunto haastavat uudenlaisten ratkaisujen löytämiseen. Yksi keino on luoda uusista tekniikoista innostuneille kuluttajille sellaisia työkaluja, joilla he voivat itse seurata ruokailu- ja liikuntatottumuksiaan ja jotka ohjaavat heitä parempiin suorituksiin. HyperFit auttaa käyttäjäänsä hahmottamaan, miten muutokset ravinto- ja liikuntatottumuksissa vaikuttavat. Se arvioi myös ruokavalintojen terveellisyyttä.

Omasta liikuntatarpeesta ja ravitsemustottumusten vaikutuksista on vaikea saada tarkkaa kuvaa, koska ne koostuvat useista pienistä arkipäivän valinnoista ja teoista. HyperFit-järjestelmän avulla painostaan ja kunnostaan kiinnostunut ihminen luo viikon tai parin käyttöjakson aikana näkemyksen itselleen sopivasta liikunnan ja ravinnon tasapainosta.

HyperFit-käyttäjä suunnittelee järjestelmän avulla painoon ja liikuntaan liittyvät tavoitteensa. Hän tallentaa päivittäiset ateria- ja liikuntatietonsa matkapuhelimen ja/tai tietokoneen avulla. Matkapuhelimella tehtävä sujuu ajasta ja paikasta riippumatta. Järjestelmä huolehtii kalori- ja ravintoainelaskennasta ja kertoo, mistä energiaa on saatu, mitä voisi syödä enemmän ja mitä vähemmän ja miten kuluttaa ylimääräinen energia liikunnalla. Se antaa myös välittömästi palautteen ravinnon ravitsemuksellisesta laadusta ja ravinnon ja liikunnan tasapainosta. Virtuaalivalmentajalta saa palautteen ravitsemuksesta ja liikunnasta hetkittäin, päivittäin ja viikoittain.

Kamerapuhelin tarjoaa kätevän mahdollisuuden siirtää elintarviketuotteiden energia- ja ravitsemustiedot järjestelmään. Elintarvikkeen viivakoodi kuvataan kamerapuhelimella VTT:n kehittämän kuva-analyysiohjelman avulla ja sen perusteella tuotetiedot kirjautuvat HyperFit-päiväkirjaan. Järjestelmä käyttää Kansanterveyslaitoksen Fineli-elintarviketietopankin tuote- ja ravitsemustietoja ja Tuulia International Oy:n viivakooditietokantaa sekä valmistajien omia tuotetietoja.

Kuluttajien kokemuksia on tutkittu kolmena ajankohtana hankkeen aikana. Käyttäjät löysivät järjestelmästä runsaasti hyödyllistä ravitsemustietoa ja kokivat yhteenvedot havainnollisiksi. Järjestelmän kiinnostavimpia ominaisuuksia olivat ruokapäiväkirja, viikkoyhteenveto, liikuntapäiväkirja ja tuotetiedot. Matkapuhelin kannusti ja lisäsi käyttöä, mutta se koettiin myös vielä vieraaksi työvälineeksi. Vaikka alun innokkuus yleensä laski hieman käytön aikana, niin kiinnostavuus ja hyödyllisyys pysyivät hyvinä myös käytön jälkeen ja ylitti joskus jopa käyttäjän ennakko-odotukset. Tietokoneen ja matkapuhelimen yhteiskäyttö osoittautui tehokkaimmaksi ja innostavimmaksi tavaksi hyödyntää järjestelmää.

VTT ja Kuopion yliopisto ovat 25.6 2007 allekirjoittaneet lisensiointisopimuksen Tuulia International Oy:n kanssa HyperFit-järjestelmän ja siihen liittyvän patenttihakemuksen hyödyntämisestä kaupallisesti. Tuulia International Oy on kehittänyt kauppaketjuille Ravintokoodi-palvelun, jota HyperFit-järjestelmä täydentää.

VTT suunnitteli HyperFit-järjestelmän tietotekniikan ja toteutti pääosin käyttäjäkokeet ja niiden analysoinnin. Ravitsemustieteellisen sisällön palveluun kehitti Kuopion yliopisto. Kaksivuotiseen hankkeeseen osallistui tutkimuspuolella lisäksi Helsingin kauppakorkeakoulu. Hanke kuului Tekesin FENIX-teknologiaohjelmaan ja sitä rahoittivat Tekesin ja VTT:n lisäksi Beneway Oy, Elisa Oyj, Näkövammaisten keskusliitto ry., Raisio Oyj, Suomen Sydänliitto ry., Tuulia International Oy ja Valio Oyj. 

Lisätietoja

Tutkimusprofessori Caj Södergård, VTT, puh. 020 722 5963 (tietotekniikka)

Johtava tutkija Liisa Lähteenmäki, VTT, puh. 020 722 5965, (kuluttajatutkimukset)

Tutkija Anne-Mari Ottelin, Kuopion yliopisto, puh. 050 585 473

Toimitusjohtaja Eero Toivainen, Tuulia International Oy, puh. 040 558 9944

HyperFit-projektin kotisivu: www.vtt.fi/hyperfit

Kuvia tuotetietojen tallentamisesta kamerakännykän avulla:

KUVA 1

KUVA 2

KUVA 3