Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT ja Metso Automation kehittivät uuden paperin optisen kosteusmittarin

04.06.2007


Mittausnopeutta on voitu kasvattaa 40-kertaisesti

Metso Automation on yhdessä VTT:n kanssa kehittänyt paperin kosteuden mittaamiseen optisen mittauslaitteen. Saavutetun lisänopeuden ansiosta järjestelmän traversointinopeutta rainan yli voidaan kasvattaa ja vastaavasti prosessin säätöjä nopeuttaa. Parantuneiden diagnostiikkaominaisuuksien avulla paperin valmistaja pääsee paperikoneen häiriöiden lähtösyihin entistä helpommin käsiksi. Mittalaitteella voidaan kattaa entistä laajempi paperin ja kartongin neliöpainoalue aina 10-grammaisesta paperista 500-grammaiseen kartonkiin. Metso Automation on ottanut mittarin tuotantoon vuonna 2006.

Kosteusmittarin toiminta perustuu infrapunavalon absorboitumiseen rainan vesi- ja kuitukomponentteihin valon kulkiessa rainan läpi. Mittari mittaa kaikki kosteusmittaukseen tarvittavat valon aallonpituudet täysin samaan aikaan. Näin saadaan paperin laadusta oikea informaatio entistä tarkemmin ja nopeammin ja pienennetään olennaisesti paperirainan epähomogeenisuuden aiheuttamaa kohinaa. Optinen teho mitataan rainan toiselta puolelta monikanavaisella infrapunadetektorilla.

Paperikoneen raina kulkee jopa 33 metrin sekuntivauhdilla laadunmittausjärjestelmän lävitse. Metso Automationin PaperIQ-järjestelmässä mittarit on sijoitettu liikkuvaan kelkkaan, joka kulkee rainan leveyssuunnassa mitaten jatkuvasti paperin laatua. Laatumittaukset on kytketty suljettuun säätöön, jossa paperikoneen säätöjärjestelmä hyödyntää mittausinformaatiota online. Paperin neliöpaino, kosteus ja paksuus ovat tärkeimmät mitattavista laatutekijöistä.

Paperin tasainen kosteusprofiili ja kosteuden hallinta ovat tärkeitä paperin laatuun, tuotantomäärään ja tuotantokustannuksiin vaikuttavia tekijöitä. Koneen ajettavuus ja päällysteen siirtyminen paperin pintaan ovat myös usein kiinni rainan kosteudesta. Merkitystä sillä on myös paperin käyristymisen ja rullan kireyden hallinnan kannalta.

VTT suunnitteli kosteusmittarin mittausperiaatteen ja laiterakenteen: optiset pinnat ja peilit, joilla voidaan tehokkaasti valaista paperirainaa ja kerätä paperin läpäissyttä valoa. VTT:n tehtävänä oli myös aallonpituusvalintojen optimointi ja kalibroinnin kehittäminen.

Lisätietoja

VTT, erikoistutkija Pekka Suopajärvi, puh. 020 722 2251

Metso Automation, tutkimus- ja kehityspäällikkö Markku Mäntylä, puh. 020 483 8521

.
KUVA: Metso Automation ja VTT ja ovat kehittäneet paperin kosteuden mittaamiseen optisen laitteen. Mittausnopeutta on voitu kasvattaa 40-kertaisesti.