Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Turku ja VTT jatkavat lääketieteelliseen biotekniikkaan liittyvää sopimusta

14.02.2007


VTT:n toiminta Turussa ylittänyt odotukset

Turun kaupungin ja VTT:n Lääketieteellinen biotekniikka -osaamiskeskuksen perustamissopimuksen allekirjoituksesta on kulunut viisi vuotta. Toiminnalle asetetut tavoitteet on saavutettu erinomaisesti, joten Turku ja VTT ovat päättäneet jatkaa yhteistyösopimustaan viidellä vuodella.

Erityisesti syövän syntymekanismeihin ja lääkekehitykseen perehtynyt VTT:n Lääketieteellinen biotekniikka -osaamiskeskus on vahvistanut Turun biostrategian toteutusta ja kansainvälistänyt tutkimusta. Tavoite tieteen ja huipputeknologian yhdistämisestä ja soveltamisesta on johtanut kotimaisten biolääkeyritysten sekä kansainvälisten lääkejättien kanssa solmittuihin yhteistyösopimuksiin. Osaamiskeskus jatkaa kasvuaan Turun PharmaCityssä, jossa se on saanut käyttönsä lisätiloja kaupungin kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen myötä.

VTT, Turun kaupunki, Turun yliopisto ja Åbo Akademi solmivat vuonna 2002 Turun aloitteesta viisivuotissopimuksen, jossa asetettiin tavoitteeksi noin kymmenen hengen yksikön käynnistäminen. Henkilöstön määrä on kasvanut kahdeksasta vuonna 2003 tämänhetkiseen 65:een.

Tieteestä ja teknologiasta liiketoimintaa

VTT:n Lääketieteellinen biotekniikka -osaamiskeskus on tehnyt yhteistyötä suomalaisten lääkeyritysten kanssa. Uusin aluevaltaus on kaksivuotinen sopimus saksalaisen lääkejätin Bayer Schering Pharma AG:n kanssa. Yhteistyö koskee lääkeyrityksen kehittämän uuden syöpälääkkeen vaikutusmekanismien tutkimusta.

”Tulevaisuudessa haluamme vahvistaa edelleen asemaamme kansainvälisenä osaajana”, kertoo asiakas- ja teknologiapäällikkö Harri Siitari. ”Pyrimme kasvattamaan teollisuusyhteistyön osuutta ja tiivistämään yhteistyötä terveydenhuoltojärjestelmän kanssa. Tieteen ja teknologian yhdistelmään liitämme mukaan vielä liiketoimintaosaamisen.”

Tunnustusta tutkimustyölle

Vuonna 2004 yksikkö sai kaksi EU:n myöntämää Marie Curie Centre of Excellence Grants -rahoitusta, jolla palkattiin kahdeksan tutkijaa. Heistä pääosa tuli ulkomailta, kuten rahoituksen säännöt edellyttivät. Tällä hetkellä on käynnissä lisäksi seitsemän muuta EU:n tutkimuksen puiteohjelmiin kuuluvaa hanketta ja EU on yksikön tärkein rahoittaja.

Suomen Akatemia nimesi vuonna 2006 yhdeksi huippuyksikökseen osaamiskeskuksen vetämän Genomitiedon hyödyntäminen -tutkimusohjelman. Akatemiaprofessori Olli Kallioniemi johtaa tätä huippuyksikköä, jossa työskentelee yli 120 tutkijaa VTT:stä sekä Turun ja Helsingin yliopistoista. ”Kun huippuyksikkökausi päättyy vuonna 2011, meillä on käsitys yleisimpien syöpien, kuten rinta- ja eturauhassyövän molekyylimekanismeista ja uusista hoitomahdollisuuksista”, hahmottelee Olli Kallioniemi.

Turku Science Park Oy ja Turun Biolaakso Oy pitävät VTT:n Lääketieteellinen biotekniikka -osaamiskeskusta keskeisenä toimijana turkulaisen bioalan osaamisen, toimintaympäristön ja kansainvälisyyden kehittämisessä. ”Haluamme omalta osaltamme myötävaikuttaa siihen, että VTT saa laajenevalle toiminnalleen riittävät ja asianmukaiset toimitilat Turun PharmaCityssä”, toteaa Turun Biolaakso Oy:n toimitusjohtaja Kai Lahtonen.

Lisätietoja:

VTT
Teknologiapäällikkö Harri Siitari
puh. 020 722 2832, harri.siitari@vtt.fi

VTT
Professori Olli Kallioniemi
puh. 040 569 8192, olli.kallioniemi@vtt.fi

Turun kaupunki
Apulaiskaupunginjohtaja Tero Hirvilammi
puh. (02) 262 7221

Lisätietoja VTT:stä:
Viestintäjohtaja Olli Ernvall
Puh. 020 722 6747, olli.ernvall@vtt.fi
www.vtt.fi