Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Edistysaskel älykodin teknologioissa

02.06.2008


VTT:n kehittämä sovellus mahdollistaa elektronisten laitteiden yhteensovittamisen

Älykodista on puhuttu vuosia, mutta suurta läpimurtoa asiassa ei ole vielä tapahtunut. VTT:n yhteishankkeessa toteuttama VantagePoint-työkalu lisää kotiautomaation kehittämismahdollisuuksia, sillä se on havainnollinen ja monipuolinen väline suunnittelijoiden ja palvelutarjoajien käyttöön.

Tämän päivän kotitalouksissa on lukuisia elektronisia laitteita televisiosta tietokoneisiin ja multimedialaitteisiin. Eri laitteet eivät kuitenkaan kommunikoi keskenään, vaan ne ovat kaikki itsenäisiä. Myöskään tarjolla olevia palveluja ei voi jakaa eri laitteiden välillä. Älykodin yleistymisen esteenä on edelleen sekä teknisiä ongelmia, että ihmisten haluttomuutta omaksua uusia, toisinaan hankalasti käytettäviä teknologioita.

Nyt prototyyppivaiheessa oleva VantagePoint-työkalu on edistysaskel älykodin kehittämisessä, sillä se on erinomainen tuki kotiautomaatioon liittyvien palvelujen kehittäjille, mutta myös tavallisille kuluttajille. Työkalun avulla eri laitteiden yhteentoimivuutta voidaan parantaa ja käyttäjä voi suunnitella oman kotiympäristönsä ja laittaa paikalleen laitteet ja huonekalut sekä valita useimmin käyttämänsä palvelut. Palvelujen kehittäjälle nämä tiedot voivat toimia lähtökohtana uusien palvelujen kehittämiselle ja ovat askel eteenpäin älykodin toteutumiseksi.


Kehitetty VantagePoint-työkalu on semantiikkateknologiaan perustuva ohjelmisto, joka mahdollistaa fyysisen reaalimaailman mallintamisen ja simuloinnin kodin eri sovellusten toimintapohjaksi. Työkalu tukee erityisesti sovellusten ja väliohjelmistotason palvelujen ontologiaperustaista mallintamista ja suunnittelua. Sen avulla on myös mahdollista luoda ja testata erilaisia sovelluksia esimerkiksi kotiautomaatioon (jääkaappi/pesukoneohjaukseen ja valvontajärjestelmiin), multimediaan ja viihteeseen sekä laajennetun kodin -konseptiin (virtuaaliseen läsnäoloon, multimedian jakamiseen ja etäpeleihin).    

VantagePoint-työkalu toteutettiin osana Amigo-projektia, joka on rahoitettu EU:n IST (Information Society Technologies) -ohjelmasta. Projektin partnerit olivat VTT, Philips (Alankomaat), Fagor Electrodomesticos (Espanja), France Telecom (Ranska), Fraunhofer-Gesellschaft IMS and SIT (Saksa), Ikerlan (Espanja), Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique – INRIA (Ranska), Italdesign (Italia), SingularLogic (Kreikka), Europäisches Microsoft Innovations Center (Saksa), Stichting Telematica Instituut (Alankomaat), Institute of Communication and Computer Systems (Kreikka), Telefónica Investigación y Desarrollo (Espanja) ja Universität Paderborn (Saksa).

VantagePoint-työkalun voi ladata kokeiltavaksi osoitteesta: http://www2.vtt.fi/proj/vantagepoint/index.jspKuvia VantagePoint-työkalusta:

Kuva 1

Kuva 2

 

 

Lisätietoja

Julia Kantorovitch
Erikoistutkija
020 722 2334