Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT Suomen molekyylilääketieteen instituutin neljänneksi taustaorganisaatioksi

04.04.2008


Merkittävä innovaatiohanke Suomessa ja kansainvälisesti

Suomen molekyylilääketieteen instituutti FIMM otti merkittävän edistysaskeleen, kun VTT liittyi instituutin neljänneksi taustaorganisaatioksi 3.4.2008 allekirjoitetulla sopimuksella. VTT:n mukaantulon jälkeen FIMM on ainutlaatuinen kolmen eri ministeriön alaisuuteen kuuluvien tutkimuslaitosten yhteenliittymä.

FIMM:n päämääränä on tuottaa sairauksien syntymekanismeista sellaista uutta tietoa, jota voidaan hyödyntää sairauksien ehkäisemisessä, diagnostiikassa ja hoidossa. Instituutissa tehtävässä tutkimuksessa hyödynnetään arvokkaita suomalaisia kliinisiä ja epidemiologisia aineistoja, ja tavoitteena on nopeuttaa tutkimustulosten soveltamista käytäntöön sekä edistää myös kaupallisten sovellusten syntyä.

Syksyllä 2006 perustettu Suomen molekyylilääketieteen instituutti aloitti viime vuonna toimintansa Helsingin yliopiston, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja Kansanterveyslaitoksen yhteisenä yksikkönä. FIMM muodostaa Euroopan molekyylibiologian laboratorion EMBL:n molekyylilääketieteen yhteistyötahon (Nordic EMBL Partnership for Molecular Medicine), ja instituutin toimintaa leimaa suomalaisen tutkimuksen kansainvälistäminen. Parhaillaan on meneillään ulkomaisten tutkimusryhmien rekrytointi FIMMiin.

FIMM:n johtajan, akatemiaprofessori Olli Kallioniemen mukaan instituutissa tehtävältä tutkimustyöltä odotetaan huippuluokan kansainvälistä tasoa, mutta samalla myös kansallista kliinistä ja kaupallista merkitystä. ”Tähän on mahdollista päästä ainoastaan eri osapuolten kiinteällä yhteistyöllä. Kansainvälisen ainutlaatuisen EMBL-linkin lisäksi nyt solmittava sopimus tuo uuden kansallisen mahdollisuuden kehittää tutkimusyhteistyötä jopa eri ministeriöiden ja eri yliopistopaikkakuntien välillä. Suomi on pieni maa ja kansainvälisessä kilpailussa on tärkeää tehdä yhteistyötä paikallisesti ja kansallisesti. Kullakin FIMMin taustaorganisaatiolla on oma missionsa ja niinpä niiden osaamisprofiilit ja intressit täydentävät toisiaan mo-lekyylilääketieteen alalla”, Kallioniemi sanoo.

VTT:n pääjohtaja Erkki KM Leppävuori toteaa, että VTT:n vahvuus molekyylilääketieteen alalla liittyy biotekniikan, tietotekniikan, analytiikan ja automaation synergistiseen kehittämiseen: ”Yhteisellä instituutilla VTT voi toteuttaa oman missionsa - teknologiapohjan vahvistamisen teollisuuden käyttöön - entistä paremmin, koska saamme käyttöömme partnereiden osaamisen lääketieteessä ja kansanterveydessä. Nämä alathan eivät sinänsä ole VTT:n toiminnan ytimessä.”

Opetusministeriön ja omistajaorganisaatioiden lisäksi FIMMin alkuvaiheen rahoitukseen ovat osallistuneet useat yksityiset säätiöt sekä Orion Oyj.

Lisätietoja

Johtaja, professori Olli Kallioniemi
Suomen molekyylilääketieteen instituutti (FIMM)
Puh. (09) 191 25488 (sihteeri)