Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT:n ennuste: Rakentamisen suhdannetilanne antaa mahdollisuuden vähentää kiinteistöjen korjausvelkaa

04.11.2008


Talouden taantuma näkyy nopeasti Pirkanmaankin rakentamisessa

Rakentamisen suhdanteet ovat kääntymässä laskuun myös Pirkanmaalla. VTT ennakoi rakentamisen määrän vähenevän ensi vuonna 5 - 6 prosenttia. Tiedot ilmenevät VTT:n tuoreesta Pirkanmaan rakennusbarometrista.

Rakentamisen suhdannetilanne Pirkanmaalla on vielä kohtuullisen hyvä, mutta odotukset ovat heikentyneet voimakkaasti. Uudistalonrakentaminen sekä maa- ja vesirakentaminen vähenevät. Korjausrakentaminen on sen sijaan selvässä kasvussa.

Suhdanteen kääntyminen merkitsee sitä, että työn tekijöitä riittää aiempaa paremmin korjausrakentamiseen. Korjausrakentaminen ei kuitenkaan kykene työllistämään läheskään sitä määrää työntekijöitä, mikä vapautuu uudistalonrakentamisesta ja maa- ja vesirakentamisesta.

Pirkanmaalla rakentaminen keskittyy entistä enemmän Tampereelle, missä asuntotuotannon näkymät ovat muuta Pirkanmaata paremmat ja liikerakennushankkeita on käynnissä ja vireillä ennätysmäärä. Kaikkien suunniteltujen hankkeiden käynnistyminen on kuitenkin epävarmaa.

Lokakuun puolivälin jälkeen tehdyssä barometrikyselyssä Pirkanmaan kiinteistö- ja rakennusalan yritykset arvioivat noususuhdanteen olevan taittumassa. Vastaajat näkevät ensi vuoden suhdannetilanteen tätä vuotta selvästi heikompana. Erityisen huolestuneita ovat rakennustuotteiden valmistajat ja rautakauppa. Lähes kaikki yritykset ennakoivat liikevaihtonsa, työntekijämääriensä sekä kannattavuutensa laskevan tulevana vuonna. Työllisyyden paranemista ennakoi ainoastaan kiinteistöala.

Pirkanmaan rakennusbarometrin mukaan rakennuskustannusten nousuvauhti on hidastunut ja asuntojen myyntihinnat ovat kääntyneet laskuun. Pirkanmaan rakennusala ennakoi myös rakentamisen hintojen laskevan ensi vuonna. Vuosi sitten rakennuttajien oli vaikeata saada vastauksia tarjouspyyntöihin. Nyt yritykset raportoivat kysynnän puutteesta. Nyt on oikea aika korjausrakentamiselle, sillä tarjouksiin saadaan paremmin vastauksia ja yritykset ennakoivat hintojen olevan laskussa.

Pirkanmaan rakennusbarometri 2008-2009 (pdf)

Lisätietoja:

Asiakasjohtaja Pekka Pajakkala
Puh. 0400 476 249