Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Tunnustus suomalaiselle venealan osaamiselle: VTT tekee työveneiden hyväksymissäännöt Saksan merivoimien käyttöön

03.12.2008


Saksan puolustusvoimien hankinta- ja materiaaliosasto (Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung) on tilannut VTT:ltä alle 15 metrisille työveneille sovellettavat hyväksymissäännöt. Työ pohjautuu Pohjoismaiseen työvenenormistoon (NBS-Y) ja VTT:n kehittämään merenkulkulaitoksen työvenesääntöön.

Tavoitteena on yksissä kansissa oleva selkeä säännöstö, jota Saksan puolustusvoimat voivat hyödyntää tulevissa venehankinnoissaan. Työn saanti oli merkittävä tunnustus VTT:n venealan osaamiselle.

Uusi sääntö valmistuu heinäkuussa 2009. Hankkeen suuruus on 1,5 henkilötyövuotta.

Säännöstössä otetaan huomioon erityisesti Saksan Merivoimien tarpeet; esimerkiksi sotilaiden ja sukeltajien painot varusteineen ylittävät yleisissä standardeissa käytetyn keskimääräisen henkilön painon, ja veneiden on sovittava yhteen Saksan laivaston alusten ominaisuuksien kanssa. 

VTT valittiin työn toteuttajaksi laajan ja monipuolisen veneteknisen osaamisen vuoksi. VTT on ollut mukana laatimassa ISO-standardeja ja tuntee siksi myös näiden standardien taustan hyvin.

Pohjoismainen työvenenormisto ja Merenkulkulaitoksen työvenesääntö määrittävät veneen rakenteellista ja käyttöturvallisuutta, järjestelmäasennuksia sekä päästöjen hallintaa.

 

 

Lisätietoja

Markku Hentinen
Palvelupäällikkö
020 722 6212