Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT:ltä uusi palvelukokonaisuus riskien hallintaan

05.11.2008


Riskienhallinta osana omistaja-arvon kasvattamista ja liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamista

VTT, Valtiokonttori, Vergo ja TietoEnator ovat kehittäneet uuden tietokantapohjaisen palvelukokonaisuuden, joka nopeuttaa mahdollisuuksia reagoida nykyistä paremmin organisaation sisäisessä ja ulkoisessa toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin ja riskeihin. Riskienhallinta on osa organisaatioiden valvontajärjestelmiä, jonka avulla pyritään varmistumaan toimintaa uhkaavien riskien ja mahdollisuuksien tunnistamisesta sekä niiden seurannasta.

Listayhtiöiden osalta lainsäädäntö edellyttää, että toimintakertomus sisältää arvion merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä. Lisäksi osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöstiedotteissa on kuvattava liiketoimintaan liittyviä merkittäviä lähiajan riskejä ja epävarmuustekijöitä.

- Menestyvien organisaatioiden perustana on tiedolla johtaminen. Organisaatiot tarvitsevat nykyistä nopeammin paikasta riippumatta oikeat ja riittävät tiedot päätöksenteon tueksi – erityisesti tässä taloudellisessa tilanteessa.

Lisäksi työvälineet riskienhallinnassa ovat usein excel-pohjaisia ratkaisuja ja eivät näin ollen tue riittävästi organisaatioiden johdon ja asiantuntijoiden tarpeita ajasta ja paikasta riippumattomien tietokantapohjaisista palveluista.

Näitä kahta keskeistä haastetta olemme yhdessä kumppaneidemme kanssa lähteneet ratkaisemaan, toteaa VTT:n toimialajohtaja Tapio Koivu.

Vergo on VTT:n Spin off –yritys, joka tarjoaa uutta palvelukokonaisuutta suomalaisille suurille ja keskisuurille yrityksille ja yhteisöille, joiden toiminnassa korostuu riskienhallinnan integrointi osaksi johtamista ja päätöksentekoa.

Palvelukonseptin taustalla on ajatus ”Onnistumisen hallinnasta”. Peruslähtökohtana on, että riskienhallintaprosessi asemoidaan siten, että riskien tunnistaminen ja arviointi tehdään organisaatiolle asetettuja tavoitteita vastaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tunnistetaan ja arvioidaan ne tekijät, jotka aiheuttavat epävarmuutta saavuttaa asetetut tavoitteet.

Ratkaisun pohjana on kokonaisvaltaiseen riskienhallintaan kehitetyt tietokantapohjaiset riskienhallintapalvelut eRisk ja Kaiku-Luotain.

- VTT:n tarjoama tuki yhdessä muiden hankkeessa mukana olleiden kumppaneiden kanssa antaa hyvän ja luotettavan pohjan uuden palvelukonseptin lanseerauksella - toteaa Vergon toimitusjohtaja Asko Savolainen.

Lisätietoja:

VTT
Tapio Koivu, toimialajohtaja
puh. 020 722 6943

Vergo Oy
Asko Savolainen, toimitusjohtaja
Puh. (09) 10 3871 500