Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT: Pientaloalueiden rakentamista voidaan tiivistää vaarantamatta paloturvallisuutta

05.03.2008


VTT on tutkinut tiiviiden ja matalien pientaloalueiden paloturvallisuutta sekä laatinut rakentamiselle vaatimukset täyttävät ratkaisut. VTT:n tulokset viittaavat joiltakin osin siihen, että rakennusmääräyksiä voidaan materiaalien ja turvaetäisyyksien osalta lieventää vaarantamatta paloturvallisuutta. Tämä edellyttää kuitenkin aiempaa tarkempaa suunnittelua.

Tiivis ja matala ja samalla entistä tehokkaampaan maankäyttöön perustuva pientalorakentaminen on yleistynyt viime aikoina. VTT määritti tiiviin ja matalan rakentamisen henkilöturvallisuuden ja omaisuudensuojan kannalta hyväksyttävän paloturvallisuustason ja siihen vaikuttavat keskeiset tekijät. Saatuja tutkimustuloksia voidaan hyödyntää kaavoituksessa ja pientaloalueiden rakennussuunnittelussa.

Palon leviäminen monimuotoisella asuinalueella osoittautui tutkimuksessa hyvin monisyiseksi ongelmaksi. VTT:n kehittämien ratkaisujen soveltaminen on nykykäytäntöä työläämpää, mutta toisaalta niiden avulla voidaan päästä hyvinkin korkeisiin maankäytön tehokkuuksiin. ”Mitä tarkemmin ja laadukkaammin suunnittelu tehdään, sitä parempi lopputulos paloturvallisuuden kannalta”, toteaa VTT:n erikoistutkija Jukka Hietaniemi.

Palonkeston osalta tulokset pääsääntöisesti osoittavat, että rakenteellista turvaetäisyyden kompensointia tarvitaan vain hyvin lähelle rakennettaessa: rakenne, joka kestää 30 minuutin standardipalon, riittää aina noin 3 - 4 metriin saakka. Tältä osin tulokset puoltavat nykykäytäntöä selkeästi lievempää linjanvetoa. Etenkin vaatimukset A-luokan tarvikkeista tehdyistä palomuureista ovat tulosten valossa selvästi ylimitoitettuja. Näihin pääsääntöisiin tuloksiin on kuitenkin eräs merkittävä poikkeus: jos autojen paikoitukselle varataan tilaa kahta asuinrakennusta yhdistävään katettuun tilaan, niin tällöin saatujen tulosten mukaan tähän tilaan rajautuvien seinien tulisi täyttää EI60-luokan vaatimukset.

Tutkimus toteutettiin palonsimuloinnin ja paloriskien arvioinnin uudenaikaisimpien menetelmien avulla. VTT toteutti tutkimuksen viranomais- ja teollisuustahojen kanssa.

Lisätietoja

VTT, erikoistutkija Jukka Hietaniemi, puh. 020 722 4866

Julkaisu verkossa