Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT ja Turun yliopisto syventävät yhteistyötä

05.09.2008


VTT ja Turun yliopisto ovat 5.9.2008 solmineet kumppanuussopimuksen, joka entisestään tiivistää vuonna 2002 aloitettua tutkimusyhteistyötä lääkekehityksen alalla.

Sopimus painottuu lääketieteellisen biotekniikan tutkimukseen. Tavoitteena on erityisesti genomitiedon hyödyntäminen muun muassa syövän syntymekanismien tutkimuksessa sekä uusien diagnostisten menetelmien ja hoitojen kehittämisessä. Lisäksi kumppanit kehittävät yhdessä tutkimusmenetelmiä tutkimuksen ja teollisuuden tarpeisiin. Yhteistyötä tehdään mm. bioinformatiikan, mikrosirututkimuksen, solukuvantamisen ja proteomiikan alueilla.

Tutkimus kohdistuu rinta- ja eturauhassyövän syntymekanismien tutkimiseen, mutta suunnitelmissa on laajentaa tutkimusta myös muihin syöpätyyppeihin.

”Sopimus lisää molempien osapuolten kustannustehokkuutta mm. hyödyntäen tehtyjä investointeja”, toteaa VTT:n teknologiapäällikkö Harri Siitari. ”Jatkossa voimme myös perustaa yhteisprofessuureja valituille tutkimusalueille”.

Sopijapuolet ovat tehneet yhdessä Lääketieteellisen biotekniikan tutkimusta jo useiden vuosien ajan. Yhteistyötä on tehty useissa EU:n ja Suomen Akatemian projekteissa, tutkimuksen huippuyksiköissä sekä opinnäytetöiden laadinnassa ja ohjauksessa.

Lisätietoja:

VTT, teknologiapäällikkö Harri Siitari, puh. 020 722 2832

Turun yliopisto, vararehtori Matti Viljanen, puh. (02) 333 51