Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT: Ohjelmistotuottavuus voidaan viisinkertaistaa

05.08.2008


Tuoteperheen ohjelmistoarkkitehtuurin suunnittelu tehostuu merkittävästi

Ohjelmistotuotannossa on mahdollista jopa viisinkertaistaa tuottavuus siirtymällä tuoteperhekeskeisen ohjelmistoarkkitehtuurin ja laatuohjattujen suunnittelumenetelmien käyttöön.

Ohjelmistotuotannossa on yhä usein pulmana ohjelmistojen huono laatu, mikä näkyy käyttäjälle ohjelman virheellisenä toimintana. Hyvän ohjelmistoarkkitehtuurin merkitys korostuu erityisesti ohjelmistotuoteperhettä rakennettaessa, sillä virheet siirtyvät myös eri tuotevariantteihin. Ohjelmistoyritykselle virheiden korjaaminen merkitsee lisääntyneitä ylläpitokustannuksia ja toiminnan tehottomuutta.


VTT on asiakasesimerkkitapauksessa osoittanut, että siirtymällä tuoteperhekeskeiseen toimintatapaan ja ottamalla käyttöön laatuohjattu suunnittelumenetelmä ohjelmistotuotannon kustannustehokkuus paranee merkittävästi. Esimerkkitapauksessa tuottavuus nousi jopa viisinkertaiseksi, sillä ohjelmistojen hyvä laatu lisää kustannustehokkuutta ja tuoteperhekeskeisyys mahdollistaa ohjelmistokomponenttien uudelleenkäytön eri tuotteissa. Ohjelmistoyrityksen kustannustehokkuutta lisää myös tuotteiden saaminen markkinoille oikeaan aikaan ja käyttäjätyytyväisyyden parantuminen.


VTT:n kehittämä QADA® (Quality driven Architecture Design and Quality Analysis) on laatuohjattu ohjelmistoarkkitehtuurin suunnittelumetodologia, joka sisältää useita ohjelmistoarkkitehtuurin hallintaa ja suunnittelutiedon jakamista helpottavia menetelmiä. Sen avulla voidaan arvioida arkkitehtuurin eri laatuominaisuuksia, kuten muunneltavuutta, integroitavuutta ja laajennettavuutta. Arkkitehtuurista voidaan myös arvioida ajonaikaisia laatuominaisuuksia, kuten luotettavuutta ja mukautuvuutta.


QADA soveltuu erityisesti kriittisten järjestelmien kehittämiseen, kuten terveydenhoitoalan ja IT-infrastruktuurin järjestelmiin, mutta se soveltuu hyvin myös automaatio- ja tietoliikennejärjestelmien, palveluohjelmistojen ja ohjelmistotuoteperheiden kehittämiseen.


VTT jatkaa tutkimusta arkkitehtuuritiedon hallintamenetelmien kehittämiseksi. Tavoitteena on integroida osa suunnitteluaikaista laatutietämystä osaksi järjestelmää, jolloin järjestelmä voi itse optimoida tarjoamansa palvelut ja niiden laadun käyttöympäristön muutosten ja käyttäjän asettamien vaatimusten mukaisesti. Tämä ominaisuus vaatii vielä lisää tutkimus- ja kehitystyötä, mutta arvioidaan että palvelujen ajonaikainen laadun optimointi on mahdollista noin kymmenen vuoden aikavälillä.


QADA® on VTT:n rekisteröity tuotemerkki ja se on kehitetty VTT:n, Tekesin, EU:n ja eri yritysten yhteishankkeissa.


QADA-metodologian www-sivut: http://virtual.vtt.fi/virtual/proj1/projects/qada/

 

 

Lisätietoja

Eila Niemelä
Tutkimusprofessori
020 722 2228