Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Alzheimerin taudin diagnostiikkaan kehitetään uusia menetelmiä eurooppalaisessa tutkimusprojektissa

10.06.2008


Pariisissa järjestetyn tutkimus- ja innovaatiotapahtuman yhteydessä 6. kesäkuuta 2008 julkaistiin VTT:n, GE Healthcaren ja eurooppalaisen tutkimuskonsortion yhteinen PredictAD-tutkimushanke, jossa kehitetään uusia Alzheimerin taudin diagnosointimenetelmiä.

Alzheimerin taudin diagnosointiin ei ole vielä olemassa yksittäistä testausmenetelmää tai biomarkkeria (elimistöstä saatavaa indikaatiota), jolla voitaisiin ennustaa kehittyykö potilaalle Alzheimerin tauti. Sairauden varma diagnoosi voidaan tällä hetkellä tehdä vasta kuolinsyyn tutkimuksessa.

EU:n rahoittamassa PredictAD-tutkimusprojektissa kehitetään diagnosointimenetelmää, joka perustuu potilaasta otettavien erilaisten näytteiden ja mittaustulosten yhdistämiseen. Projektissa yhdistetään potilaasta otetuista magneetti- ja tomografiakuvista, aivojen sähköisistä mittauksista ja verinäytteistä (proteiini- ja metaboliamittaukset) saatavaa tietoa. Useiden näytteiden yhdistelmiä analysoimalla sairaus voidaan diagnosoida mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, dementian eri muodot voidaan erottaa toisistaan ja taudin kehitysvaihe voidaan arvioida. Tämä mahdollistaa paremman ja tehokkaamman hoidon potilaalle.

Kolme vuotta kestävän projektin myöhemmässä vaiheessa kehitetään ohjelmisto, jolla lääkäri voi luotettavasti ja kustannustehokkaasti arvioida potilaan sairastumisriskiä, tehdä diagnoosin ja seurata taudin kehittymistä. Hankkeessa arvioidaan ohjelmiston analysointitarkkuus, helppokäyttöisyys ja kustannustehokkuus kliinisessä ympäristössä.

”PredictAD-projektin tavoitteena on kehittää selkeä indikaattori, jolla Alzheimerin tauti voidaan diagnosoida mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tämä on mahdollista yhdistelemällä tietoja erilaisista potilasmittauksista, kuten neuropsykologisista testeistä, lääketieteellisistä kuvista, aivosähkökäyrän mittauksista ja veren proteiini- ja metaboliatason analyyseistä. Sairauden mahdollisimman varhainen diagnosointi on tulevaisuudessa vielä nykyistäkin tärkeämpää, sillä taudin kehitys voidaan estää kehitteillä olevien, uusien tehokkaampien lääkkeiden tullessa markkinoille”, sanoo tutkimusprojektin tieteellinen koordinaattori Jyrki Lötjönen VTT:ltä.

”Viimeisimpien arvioiden mukaan Alzheimerin tautia sairastavien määrä nelinkertaistuu vuoteen 2050 mennessä, jolloin heitä olisi maailmanlaajuisesti 106 miljoonaa¹. Tämän vuoksi sairauden tehokkaille diagnosointimenetelmille on erittäin suuri tarve”, kertoo johtaja Lennart Thurfjell GE Healthcaren Medical Diagnostics -yksiköstä.

Tällä hetkellä Alzheimerin tautiin ei ole parannuskeinoa. Mikäli uudet lääkkeet osoittautuvat tehokkaiksi, taudin varhainen diagnostiikka mahdollistaa hoidon aloittamisen aikaisemmin taudin ollessa vielä oireettomassa vaiheessa.

”PredictAD-projekti soveltuu hyvin yrityksemme Early Health -visioon, sillä sen avulla saamme tärkeää tietoa biomarkkereista ja kuinka niitä yhdistelemällä Alzheimerin taudin varhainen diagnosointi ja sairauden etenemisen seuraaminen on mahdollista. Laajennamme tietouttamme erilaisten sairautta indikoivien biomarkkereiden merkityksestä sairauden kehityksessä, kun pyrimme kehittämään uutta Alzheimerin taudin diagnostiikkamenetelmää”, Lennart Thurfjell sanoo.

Dementia on pitkäkestoinen ja paljon inhimillistä kärsimystä tuottava sairaus potilaille ja heidän omaisilleen. Sairastuneiden hoitaminen on myös erittäin kallista yhteiskunnalle. Alzheimerin tautia sairastaa yli 5 miljoonaa ihmistä Euroopassa ja se on yleisin dementiasairauksista (osuus 60 - 70 %)². Taudin hoitokulujen arvioidaan olevan Euroopan tasolla noin 55 miljardia euroa vuodessa³. Väestön ikääntyessä Alzheimerin tautia sairastavien hoitokulut tulevat kasvamaan entisestään, joten myös taloudellisista syistä läpimurto Alzheimerin taudin ehkäisemiseksi ja hoidon tehostamiseksi olisi erittäin tärkeää saavuttaa.

PredictAD-projektin tutkimuskonsortion muodostavat: VTT, GE Healthcare (UK), Nexstim Ltd. (Suomi), Kuopion yliopisto, Imperial College London (UK), University of Uppsala (Ruotsi), University of Milan (Italia) ja Rigshospitalet (Tanska).

1 Forecasting the global burden of Alzheimer’s disease. Alzheimer’s and Dementia Vol. 3 pp. 186 – 191, July 2007.
2 Alzheimer-Europe www.alzheimer-europe.org
3 Costs of Disorders of the Brain in Europe. Jes Olesen et al. European Journal of Neurology 12 (Suppl. 1), iii–v

GE Healthcare
GE Healthcare tuottaa uusia terveydenhuollon teknologioita ja palveluita, jotka avaavat uudenlaisia mahdollisuuksia potilaiden hoitoon. GE Healthcaren asiantuntemus ja kokemus lääketieteellisen kuvantamisen ja tietotekniikan alalta, lääketieteellisestä diagnostiikasta, potilasseurantajärjestelmistä, suorituskyvyn parantamisesta, lääkekeksinnöistä ja biolääketeollisuuden valmistustyökaluista auttaa kliinikoita eri puolilla maailmaa kehittämään uusia keinoja tautien ennustamiseen, diagnosointiin, tunnistamiseen ja hoitoon, jotta potilaat voisivat elää mahdollisimman täyttä elämää.

GE Healthcaren laaja tuote- ja palveluvalikoima mahdollistaa syövän, sydäntautien, neurologisten ja muiden sairauksien varhaisemman diagnosoinnin ja hoidon. Visiomme on mahdollistaa uusi ”varhaisen terveyden” hoitomalli, joka keskittyy varhaisempaan diagnoosiin, taudin toteamiseen ennen oireiden ilmenemistä sekä sairauksien ehkäisyyn. General Electric Companyyn (NYSE: GE) kuuluvan GE Healthcaren pääkonttori on Isossa-Britanniassa, ja yhtiön liikevaihto on 17 mrd dollaria. GE Healthcare työllistää maailmanlaajuisesti yli 46,000 henkilöä, jotka palvelevat terveydenhoidon ammattilaisia ja heidän potilaitaan yli sadassa maassa. Lisätietoja GE Healthcaresta osoitteessa www.gehealthcare.com


Lisätietoja:

Jyrki Lötjönen, Erikoistutkija, VTT
puh. 020 722 3378, sähköposti: jyrki.lotjonen@vtt.fi

Hilkka Soininen, Professori, KYS, Kuopion yliopistollinen sairaala
puh. (017) 173 012, sähköposti: hilkka.soininen@uku.fi

Verónica Botet, PR manager, GE Healthcare
puh. +34 91 629 085 281, sähköposti: veronica.botet@ge.com