Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT parantaa biopolttoaineiden kilpailukykyä

06.11.2008


Tulevaisuuden monipolttoainekattilan tutkimus- ja tuotekehitysympäristö Saarijärvelle

Biopolttoaineiden käyttö on merkittävässä kasvussa maailmanlaajuisesti, ja energiantuotannon hiilidioksidipäästöjä halutaan vähentää. Biopolttoainevalikoiman laajentuminen tuo tarpeen kehittää polttotekniikoita edelleen uusille polttoaineille soveltuviksi.

VTT luo yhteistyökumppaneineen valmiudet tulevaisuuden monipolttoainekattilan tutkimus- ja tuotekehitysympäristölle, joka mahdollistaa uusien biopolttoaineiden – energiakasvien ja peltobiomassan – käyttöön liittyvien ratkaisujen kehittämisen. Tutkimusympäristö valmistuu Saarijärvelle rakennettavan lämpölaitoksen yhteyteen kevään 2009 aikana. Vastaavaa tutkimusympäristöä ei ole aiemmin toteutettu kaupallisen laitoksen yhteyteen. Se täydentää VTT:n leijupolton koetoimintavalmiuksia ja parantaa Saarijärven kaukolämpölaitoksen polttoainejoustavuutta.

Polttoainevalikoima laajenee tulevaisuudessa voimakkaasti. Usein nämä uudet biopolttoaineet ovat kuitenkin sekä tuotantomenetelmiltään että ennen kaikkea polttoteknisiltä ominaisuuksiltaan tavallisimpia polttoaineita haasteellisempia.

”Tulevaisuuden monipolttoainekattila” -tutkimusympäristö tarjoaa maassamme ainutlaatuisen mahdollisuuden kehittää ratkaisuja koko biopolttoaineketjun alueella aina polttoaineen tuotannosta polttoaineen käsittelyyn ja itse polttoprosessiin. Tutkimusympäristö koostuu lisäpolttoainesiilosta painonpunnitusjärjestelmineen, taajuusmuuttujakäytöllä säädettävästä hihnakuljetinosasta, johon voidaan asentaa erilaisia online-mittauslaitteita esimerkiksi epäpuhtauksille, tulipesän lämpötila- ja kaasuprofiilien mittausyhteistä, lämmönsiirron mittalaitteista sekä mittaustiedon online-seurantamahdollisuudesta VTT:n toimipisteestä. Tutkimusympäristö tarjoaa lisäksi muita valmiuksia, kuten koko biopolttoaineiden tuotantoketjujen analysoinnin ja uusien konseptien demonstroinnin sekä koulutusmahdollisuuksia suomalaisten laitetoimittajien kotimaisille ja kansainvälisille asiakkaille.

Hankkeessa luotavien tutkimus- ja kehitysvalmiuksien kautta VTT yhteistyökumppaneineen haluaa kehittää toimialaa kaikkien bioenergiaketjun toimijoiden kanssa. Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat Saarijärven Kaukolämpö Oy, kattilatoimittajana Putkimaa Oy, Jyväskylän yliopisto ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Tulevaisuudessa tavoitteena on lisätä kansallista ja eurooppalaista tutkimusyhteistyötä yliopistojen, laitetoimittajien ja energiayhtiöiden kanssa ja näin edistää suomalaisten laitetoimittajien kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla.

VTT:llä on jo aiemmin ollut käytössään pilot-kokoluokan tutkimusvalmiudet sekä leijupolton että arinapolton tutkimusalueilla. Uusi tutkimusympäristö täydentää merkittävästi VTT:llä olemassa olevaa tutkimusinfraa ja tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden tutkia ja kehittää monipolttoaineteknologiaa kaupallisen laitoksen yhteydessä. ”Tulevaisuuden monipolttoainekattila” -tutkimuskokonaisuuden teknologisina tavoitteina on mm. kaupallistaa teknologiaa polttoaineen massa- ja energiavirran hallintaan ja mittaamiseen, polttoaineen tuhkankäyttäytymisen seurantaan ja laitosten käyttötalouskustannusten reaaliaikaiseen analysointiin. Näillä toimenpiteillä voidaan saavuttaa matalammat päästöt, parempi sähköntuotannon hyötysuhde sekä parantaa biopolttoaineiden käytön kilpailukykyä.

Hanke toteutetaan pääasiassa vuoden 2008 aikana, jolloin myös valmistellaan tutkimusympäristöä hyödyntäviä kehityshankkeita yhteistyökumppaneiden kanssa. Tutkimusvalmiuksien luomiseen on myönnetty EU:n aluekehitysrahaa sekä rahoitusta kunnilta ja yksityisiltä yhteensä 414 000 euroa. Tavoitteena on 3 milj. euron tutkimushankekannan saavuttaminen seuraavan kolmen vuoden aikana.

Lisätietoja:


VTT
Teknologiapäällikkö Jouni Hämäläinen
Puh. 020 722 2529

Asiakaspäällikkö Markku Orjala
Puh. 020 722 2534