Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Kotiautomaatiolla voidaan parantaa asuntojen energiatehokkuutta

07.08.2008


VTT kehittää eurooppalaisessa yhteishankkeessa ohjelmistoalustaa, jonka avulla energiaa säästäviä ominaisuuksia voidaan helposti ja yksinkertaisesti lisätä olemassa oleviin kodin laitteisiin.

Kolme vuotta kestävän POBICOS-projektin tavoitteena on tutkia ja kehittää teknologiaratkaisuja, jotka yksinkertaistavat erillisistä ja tähän asti itsenäisistä laitteista koostuvan järjestelmän yhteistoimintaa. Yhdessä toimivien laitteiden muodostama järjestelmä on tehokkaampi, helppokäyttöisempi ja kuluttaa vähemmän energiaa kuin erilliset laitteet.


Ensimmäiseksi koekohteeksi on valittu koti- ja rakennusautomaatio ja siinä erityisesti energiansäästö. Lämmityksen, ilmastoinnin ja tuuletuksen koordinoidulla käytöllä on mahdollista vähentää energiankulutusta, kun huomioidaan tilassa olevat muut lämpöä tuottavat laitteet, kuten tietokoneet ja kodinkoneet.


Kiinteistöjen osuus on noin 40 % kaikesta energiankulutuksesta EU:n alueella ja kotitaloudet kuluttavat tästä noin 2/3, joten asuntojen energiaa kuluttavien laitteiden automatisoinnissa on merkittävää tehostamispotentiaalia.


Hankkeessa kehitettävät laitteet ja ideat testataan ja demonstroidaan koetalossa Kreikassa, joka on varustettu erilaisilla mittaus- ja toimilaitteilla. Sensorit mittaavat lämpötilaa, kosteutta, valoisuutta ja ihmisten läsnäoloa – tietoja, joita ohjelmisto käyttää säätäessään lämpötilaa tai ilmanvaihtoa. Järjestelmä säätää esimerkiksi sälekaihtimia, ikkunoita, ilmastointia, valaistusta ja jääkaappia, jotka on varustettu pienillä mittaus- ja ohjaustoimintoja suorittavilla laitteilla.  


Nykyään eri laitteiden yhteiskäyttö ei yleensä ole mahdollista, sillä eri sovelluksia ei voida ohjelmoida toimimaan yhdessä helpolla tavalla. Hankkeessa kehitettävä teknologia tulee myös ohjelmistojen kehittäjien käyttöön ja sen avulla voidaan tuottaa yksinkertaisia ohjelmistoja, joilla olemassa olevat eri laitteet saadaan toimimaan yhdessä.


Sovellus otetaan käyttöön niin sanotulla sovelluspillerillä (application pill), joka muistuttaa toiminnaltaan lääkepilleriä – se pyrkii parantamaan kohdejärjestelmän toimintaa. Kun käyttäjä aktivoi sovelluspillerin, ohjelmisto levittää sovelluksen mikroagentit ympäristöstä löytyviin sopiviin kohteisiin.


VTT toimii POBICOS-projektin koordinaattorina ja muut partnerit ovat Varsovan teknillinen yliopisto (Puola), Center for Research and Technology Thessaly (Kreikka), Accenture Technology Labs (Ranska), SAE Automation, s.r.o. (Slovakia) ja Center for Renewable Energy Sources (Kreikka).


Projektin budjetti on 3,2 miljoonaa euroa, joista 2,3 miljoonaa on EU-rahoitusta.


Projektin www-sivut: www.ict-pobicos.eu


Kaaviokuva sovelluspillerin toimintaperiaatteesta (jpg)


Kuvateksti: Sovellus on paketoitu levitysyksikköön, jonka nimi on sovelluspilleri. Lääkepillerin tavoin se parantaa järjestelmän toimintaa, esimerkiksi rakennuksen energiatehokkuutta. Kun käyttäjä aktivoi sovelluspillerin, väliohjelmisto levittää sovelluksen mikroagentit ympäristössään oleviin sopiviin kohteisiin ja kohdejärjestelmän toiminta muuttuu halutulla tavalla, esimerkin tapauksessa energiatehokkaaseen suuntaan.

 

 

Lisätietoja

Markus Taumberger
Tutkija, projektin koordinaattori
020 722 2358