Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT:n uusi tutkimusauto aistii ympäristöään

07.10.2008


img

VTT:n tutkimusauto aistii aiempaa tehokkaammin ympäristöä. Esimerkiksi monitorointijärjestelmä, jonka VTT on kehittänyt, varoittaa kuljettajaa tienpinnan jäätymisestä ja lämpökamera törmäysvaarasta jalankulkijan kanssa. Auton avulla voidaan siirtää tutkimushankkeissa opittua tietotaitoa suomalaisen teollisuuden hyödynnettäväksi.

VTT:n tutkimusautolla suoritetaan mittauksia siten, että kaikki auton aistijärjestelmät toimivat synkronoidusti. Autoon on rakennettu hyvin kattava anturointi, joka antaa mahdollisuuden useiden, hyvinkin erilaisten kuljettajan tukijärjestelmien kehittämiseen modulaarisesti vastaavalla tavalla kuin suuret ajoneuvovalmistajat toimivat.

Tutkimusauto kykenee tunnistamaan kattavasti lähialueensa. VTT on asentanut siihen huipputehokkaan kameran, lämpökameran pimeässä ajoon, laser-skannerit etäisyyden mittaukseen ja kohteiden havainnointiin, VTT:n itsensä kehittämän tienpinnan monitorointijärjestelmän, differentiaali-GPS-paikantimen, kiihtyvyysanturointi, ajoneuvon sivustaa tarkkailevat kamerat, CAN-OBD2-ajoneuvoväylä-vastaanottimen, kolme PC-tietokonetta, datan keräysohjelmiston sekä kolme teratavua tallennustilaa. Lisävarustelujen arvo on noin 70 000 euroa, mikä on enemmän kuin auton hankintahinta.

”Tutkimuauton älykkyyttä kehitetään vähitellen kahden seuraavan vuoden kuluessa, jolloin se ei ole enää pelkkä datan keräysalusta vaan tilannetietoinen, nelipyöräinen tietokone. Autoa käytetään erityisesti tutkimushankkeissa, joissa VTT kehittää markkinoille liikenneturvallisuutta edistävää uutta teknologiaa”, toteaa VTT:n erikoistutkija Matti Kutila.

Automerkki on vuoden 2008 BMW 520dA, jonka vakiovarusteisiin kuuluu kaistanvaihdin, navigaattori, stop & go -järjestelmä, etäisyystutka ja HUD-näyttö. Merkin valinnassa on otettu huomioon saatavilla olevan varustelun määrä ja havainnointilaitteiden asennusten helppous. 

VTT on viime vuosina profiloitunut liikennetelematiikan asiantuntijana EU-hankkeiden kautta. Nyt on alkamassa Tekesin sekä tieto- ja viestintäalan yritysten ja yhteisöjen rahoittama ICT-SHOK (strategisen huippuosaamisen keskittymä), jonka yhtenä päämääränä on saattaa Suomi samalle viivalle eurooppalaisten autoalan toimijoiden kanssa, jotka puolestaan tarjoavat suomalaiselle teollisuudelle mahdollisuuden päästä mukaan ajoneuvoalan alihankintaverkostoihin. Datan keräys on ensimmäinen askel, joka tarvitaan ICT-SHOK:in alla olevaa liikenteen älykkäät järjestelmät –teeman tarpeisiin. Sitä seuraava askel on ajoympäristön mallintaminen, joka integroidaan ajoneuvon tietojärjestelmään loppudemonstraatioita ja evaluaatioita varten.

Lisätietoja:

VTT, erikoistutkija Matti Kutila
puh. 020 722 3619

VTT, erikoistutkija, tiiminvetäjä Jukka Laitinen
puh. 020 722 3637

Kuvat:

VTT:n uudella tutkimusautolla tutkitaan liikkuvien koneiden älykkäitä aistijärjestelmiä (kuvassa Matti Kutila).

Lämpökamera

Lämpökameralla otettu kuva jalankulkijasta

Tutkimusauton tietokoneyksiköt

Tutkimusauton tietokoneet ja datankeräysohjelmisto

Korkean dynamiikkatason kamera toimii myös heikossa valaistuksessa

Laser-skanneri

Laitteiden tehosyöttöyksiköt