Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Kulutuksen ilmastovaikutus: elintarvikkeiden ilmastopäästöjen hallintaa kuluttajan valinnoin

08.05.2008


VTT on mukana VATT:n koordinoimassa Climate Bonus: Kulutuksen ilmastovaikutus –hankkeessa, jossa yhdistyy teollisuuden, kaupan, tietotekniikan, rahoittajan, kuluttajan ja tutkimuksen osaaminen Suomessa ja myös maailmalla. Tavoitteena on selvittää, miten elintarvikkeista saataisiin luotettavat hiilijalanjälkitiedot, jotta kotitalouksille voitaisiin kehittää helppo työkalu hallita kasvihuonekaasupäästöjään.

VTT kehittää hankkeessa tietoteknisiä menetelmiä, joiden avulla kuluttajat ja kauppa voivat saada tietoa ostosten kasvihuonekaasupäästöistä. VTT toteuttaa myös demonstraatioita, joilla selvitetään, miten päästöjen kertymisen seuraamista voidaan helpottaa.

Ruoka muodostaa neljäsosan kotitalouksien aiheuttamista ilmastonmuutosvaikutuksista. Tässä hankkeessa tutkitaan mahdollisuuksia ottaa huomioon myös muiden keskeisten kulutuksen osa-alueiden, kuten asumisen ja liikkumisen päästöjen vaikutukset. Kuluttajan jokapäiväisten valintojen avulla voidaan vähentää ilmastomuutosta aiheuttavia päästöjä. Tavoitteena tässä hankkeessa on tutkia millainen on hyväksyttävä ja helposti omaksuttava väline kotitalouksien käyttöön.

Kuluttajien tulisi saada luotettavia tietoja ja samalla voitava seurata ostamiensa tuotteiden tuotannon ilmastovaikutuksia. Seurantaan voisi haluttaessa liittää myös bonus- eli palkitsemisjärjestelmän. Kasvihuonekaasupäästötietojen kohdistaminen tuotteille ja palveluille on kuitenkin erittäin haasteellista.

Kulutuksen ilmastovaikutusarvioita kehitetään kovaa vauhtia useissa EU-maissa, mutta niiden laatu on vielä vaihtelevaa. Tämän hankkeen myötä Suomi toimii kansainvälisen tutkimuksen eturintamassa ohjauskeino- ja innovaatiokehityksessä. Kotitalouden päästöjen hallintajärjestelmän yksi tavoite on auttaa kuluttajia tekemään ilmastomyönteisiä valintoja silloin, kun se on mahdollista. Ilmastohaastetta kannattaa ratkoa hyödyntämällä tietotekniikkaa täysimääräisesti.

Hankkeen tutkimus- ja kehitysyhteistyöstä vastaavat VATT, VTT, KTK, SYKE ja MTT. Elinkeinoelämää edustavat Ruokakesko, HK Ruokatalo, Elisa, Stora Enso, Tuulia International ja Nokia.

Esimerkiksi Ruokakeskon tavoitteena on rakentaa pilotti internetissä toimivasta palvelusta, jossa K-plussa-korttia käyttävät asiakkaat saavat tietoa ostosten hiilidioksidipäästöistä. Vastuulliset valinnat halutaan tehdä helpoksi asiakkaille. Vastuullisesti toimivien kuluttajien joukko kasvaa koko ajan ja heidän odotuksensa ja tarpeensa on huomioitava tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä. K-ruokakaupat voivat ohjata vastuullisuustiedolla asiakkaita ympäristömyönteisiin ja terveellisiin valintoihin. Tässä sähköisellä asiakaskommunikaatiolla on merkittävä rooli.

Vuoden alussa alkanut ja keväällä 2009 valmistuva Kulutuksen ilmastovaikutus -tutkimushanke on osa Tekesin ClimBus-ohjelmaa: Ilmastonmuutoksen hillinnästä liiketoimintaa, jossa keskitytään ilmastomyönteisten teknologioiden, palveluiden ja liiketoimintamallien kehittämiseen.

Lisätietoja:

VATT, Adriaan Perrels, projektin koordinaattori, puh. (09) 7032972
VTT, Caj Södergård, teknologiapäällikkö, puh. 020 722 5963
VTT, Mikko Hongisto, erikoistutkija, puh. 020 722 6522

Climate Bonus -sivusto

Hankkeen toteuttajat, rahoittajat ja muu yhteistyö:

Tutkimuslaitokset ja asiantuntijoiden yhteystiedot: VATT (koordinaattori), VTT, Kuluttajatutkimuskeskus KTK, SYKE, MTT

Elinkeinoelämä ja ulkoiset rahoittajat: Tekes, Ruokakesko, Elisa, HK Ruokatalo, Stora Enso, Tuulia International, Nokia

Ulkomaiset yhteistyötahot; tietojen vaihto, keskustelu ja arviointi:

Oxfordin yliopisto, Foundation ’Milieu Centraal’ (Hollanti), Manchesterin yliopisto