Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Rakennustuotteiden tyyppihyväksynnät VTT:lle

09.12.2008


VTT vastaa vuoden 2009 alusta kaikista rakennustuotteiden tyyppihyväksynnöistä ympäristöministeriön valtuuttamana.

Rakennustuotteiden tyyppihyväksyntä voidaan myöntää tuotteelle, jolle on laadittu tyyppihyväksyntäasetus. Hyväksyntä myönnetään määräajaksi (enintään viideksi vuodeksi). Tyyppihyväksyntää ei voida myöntää tuotteelle, jonka ominaisuudet voidaan osoittaa eurooppalaiseen harmonisoituun tuotestandardiin tai eurooppalaiseen teknisen hyväksyntään perustuvalla CE-merkinnällä.

Tyyppihyväksyntä on kansallinen rakennustuotteiden hyväksyntämenettely, jonka hakeminen on vapaaehtoista. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan (152 § 3 mom.) tyyppihyväksytyn rakennustuotteen katsotaan täyttävän sille asetetut vaatimukset niiltä osin kuin asia on selvitetty tyyppihyväksynnän yhteydessä. VTT:n antamalla tyyppihyväksyntäpäätöksellä on samat oikeudelliset vaikutukset kuin ympäristöministeriön antamalla päätöksellä.

Lisää tietoa tyyppihyväksyntäpalveluiden siirtämisestä VTT:lle ympäristöministeriön sivuilta

 

 

Lisätietoja

Liisa Rautiainen
Palvelupäällikkö
050 566 5682