Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT kehitti räjähdysvaarallisten työympäristöjen henkilöturvallisuutta

11.02.2008


VTT on kehittänyt uuden toimintamallin henkilöturvallisuuden varmistamiseksi räjähdysvaarallisissa työympäristöissä. Toimintamallissa huomioidaan ensimmäistä kertaa räjähdysvaarallisiin ympäristöihin liittyviä inhimillisiä tekijöitä laajana kokonaisuutena. Nykyinen ohjeistus, lainsäädäntö ja direktiivit eivät sellaisenaan takaa henkilöturvallisuutta räjähdysvaarallisissa kohteissa, sillä säädökset painottuvat pitkälti tilojen ja laitteiden turvallisuuden tarkasteluun. 

Räjähdysvaarallisessa ympäristössä henkilön toiminnalla on suuri vaikutus työn riskeihin. VTT:n koordinoimassa tutkimushankkeessa kehitettiin yhteistyössä toimintamalli, joka sisältää muun muassa www-pohjaisen kyselytyökalun koulutustarpeiden kohdentamiseen, koulutusmateriaalia ja opasvihkosen, joita yritykset voivat vapaasti hyödyntää omassa työturvallisuuskoulutuksessaan. Työvälineet ovat osittain muokattavissa yritysten omien tarpeiden mukaiseksi. Aineisto ja työvälineet julkaistaan Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston Työsuojelutietopankissa 14.2.2008 http://fi.osha.europa.eu/good_practice/aineet/henri

Räjähdysvaaran torjunta ei rajaudu pelkästään yhden työkohteen työturvallisuuteen, vaan pahimmillaan räjähdyksen vaikutukset voivat ulottua kauas ympäristöön ja usean yrityksen toimialueelle. VTT:n kehittämien työvälineiden avulla yritykset pystyvät entistä paremmin huomioimaan räjähdysvaarallisten tilojen henkilöturvallisuuden osana kokonaisvaltaista riskienhallintaa. Uusi henkilöturvallisuuden varmistava toimintamalli kattaa riskienhallinnan ja turvalliset toimintatavat, suojainten ja suoja-asujen turvallisuuden varmistamisen sekä ohjeistuksen.

Räjähdysvaaraa voi esiintyä työympäristöissä, joissa käsitellään erilaisia palavia nesteitä, kaasuja, pölyjä tai räjähdysaineita. Räjähdysvaaraa aiheuttavat kemialliset reaktiot, mahdolliset syttymislähteet tai muut vaaratilanteisiin johtavat mekanismit eivät ole useinkaan uusille työntekijöille entuudestaan tuttuja. Puutteet opastuksessa tai ajan myötä turvattomaan suuntaan ajautuvat työtavat voivat johtaa vaaratilanteiden syntymiseen. Turvallisen työympäristön varmistamiseksi koulutus ja opastus räjähdysvaaraan liittyvistä perusasioista sekä oikeista työtavoista on välttämätöntä.

Räjähdysvaarallisia työympäristöjä on mm. kemianteollisuudessa, puu-, elintarvike- ja lääketeollisuudessa sekä maataloudessa. Räjähdysvaaraa esiintyy myös energian tuotannossa, jätevesihuollossa, kaasunjakelussa tai metallin työstössä. Hanke keskittyi lähinnä kemianteollisuuden ja räjähdetuotannon räjähdysvaarallisten tilojen henkilöturvallisuuden kehittämiseen, mutta aineistoa voi hyödyntää myös muiden teollisuuden alojen räjähdysherkissä ympäristöissä.

Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisessa toimintaympäristössä (HenRI) -hankkeen rahoittivat VTT, Työsuojelurahasto sekä mukana olleet yritykset. Hankkeen osapuolet olivat VTT, Työsuojelurahasto, sosiaali- ja terveysministeriö, Työterveyslaitos, Tampereen teknillinen yliopisto, Tukes, Borealis Polymers Oy, Centaurea Oy, EURENCO Vihtavuori Oy, Oy Forcit Ab, Image Wear Oy, Kemira GrowHow Oyj, Kiilto Oy, Lindström Oy, Nammo Lapua Oy, Neste Oil Oyj sekä Raikka Oy.

Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisessa toimintaympäristössä -hankkeen loppuseminaari järjestetään torstaina 14.2.2008 klo 9.30–15.00 Tukesissa, Lönnrotinkatu 37, Helsinki.

Tilaisuuden ohjelma: www.vtt.fi/uutta/tapahtumat/event_henri2008.jsp

Hankkeen www-sivut: www.vtt.fi/henri

 

 

Lisätietoja

Tuija Luoma
Hankkeen projektipäällikkö, Tutkija
020 722 3488


Pekka Maijala
Asiakaspäällikkö
020 722 3260