Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Euroopan johtavat energiatutkimuksen instituutit yhdistävät voimansa

11.11.2008


VTT:stä uuden tutkimusallianssin perustajajäsen

Kymmenen eurooppalaista tutkimusinstituuttia on perustanut Eurooppalaisen energiatutkimuksen allianssin EERA:n (European Energy Research Alliance). Tutkimusallianssin tarkoituksena on vauhdittaa uusien energiateknologioiden kehittämistä käyttäen hyödyksi tieteellisen tutkimuksen ja jo markkinoilla olevien teknologioiden tuloksia. Uuden sukupolven energiateknologioita pyritään kehittämään teollisuusvetoisesti.

EERA:n jäsenten yhteinen energiatutkimuksen vuosibudjetti on yli 1300 miljoonaa euroa. Keskeinen osa EERA:n toimintaa ovat yhteiset tutkimusohjelmat sekä huippuluokan kansalliset tutkimusinfrastruktuurit, joita tehokkaasti hyödyntämällä EU:n energiatutkimusta voidaan vahvistaa ja optimoida. EERA on yksi EU:n strategisen energiatutkimuksen eli SET-suunnitelman aloitteista. SET-suunnitelma pyrkii löytämään keinoja ilmastonmuutoksen hillintään ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen.

"VTT:n mukanaolo allianssissa linkittää kotimaista energiatutkimusta tiiviimmin eurooppalaiseen yhteyteen ja sen laajoihin resursseihin. EERA:n tutkimusohjelmat koordinoidaan nykyisten varsin monien energiatutkimuksen toimintamuotojen, esimerkiksi tutkimuksen 7. puiteohjelman, teknologiayhteisöjen, EIT:n ja eurooppalaisten teknologia-aloitteiden kanssa. Kansallisen energiatutkimuksen tavoitteet sekä Suomen panostus SET-suunnitelman toteuttamiseen ohjaavat VTT:n roolia EERA:n ohjelmissa", sanoo VTT:n kehityspäällikkö Antti Mustranta.

EERA:n perustajajäsenet päättävät ohjelmatasolla keskeisimmistä tutkimuksen prioriteeteista mm. tuuli- ja aurinkoenergian, biopolttoaineiden, hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin (CCS), älykkään sähköverkon, ydinenergialaitosten materiaalien ja polttokennojen osalta. Perustajajäsenet kokoontuvat jo tämän vuoden puolella sopimaan eurooppalaisen tutkimuksen yhtenäistämisestä valituilla tutkimusaloilla. Ensimmäiset yhteiset tutkimusohjelmat käynnistettäneen tehtyjen linjausten pohjalta vuonna 2009. VTT tulee olemaan ensisijaisesti mukana bioenergiaan, CCS:aan ja 4. sukupolven ydinvoimaloihin liittyvissä prioriteeteissa.

EERA:n perustajajäsenet:
CEA French Atomic Energy Commission (Ranska)
CIEMAT Research Centre for Energy, Environment, and Technology (Espanja)
CRES Center for Renewable Energy Sources (Kreikka)
ECN Energy Research Centre of the Netherlands (Alankomaat)
ENEA Italian National Agency for New Technologies, Energy and the Environment (Italia)
FZ Jülich Forschungszentrum (Saksa)
INETI National Institute of Engineering, Technology and Innovation (Portugal)
Risø DTU National Laboratory for Sustainable Energy (Tanska)
UK ERC Energy Research Centre (Iso-Britannia)
VTT (Suomi)

EERA:n verkkosivut

 

 

Lisätietoja

Antti Mustranta
Kehityspäällikkö
020 722 5176