Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT: uusia biokomposiitteja kehittämällä turpeelle lisää käyttöä

12.11.2008


VTT tutkii ja kehittää turpeen funktionaalisia ominaisuuksia ja lisää siten sen käyttömahdol lisuuksia. Turvepohjaisia biokomposiitteja voidaan hyödyntää mm. maataloudessa, puutarha-alalla, pakkausten ja rakennusmateriaalien valmistuksessa.

Turpeella on useita ominaisuuksia, jotka tekevät siitä hyvän biokomposiitin ominaisuuksia paranta-van lisämateriaalin. Se sisältää eripituisia kuituja, ligniiniä, happoja ja mineraaleja, joita voidaan hyödyntää biokomposiittituotannon raaka-aineina. Turve on hyvä lämmöneristäjä, vettä hylkivä ja matalan pH-arvonsa takia se sitoutuu hyvin biopolymeereihin. Se koostuu nanokokoisista partikke-leista, mikä parantaa sen lujuusominaisuuksia. Lisäksi jotkut turpeen fraktiot sisältävät metalli-ioneja, joita voidaan ehkä hyödyntää tuotteen funktionaalisuutta kehitettäessä.

VTT:llä on käynnissä useita hankkeita, joissa on kehitetty turpeelle lisäarvoa. VTT on mm. osoitta-nut, että turpeen lisääminen täyteaineena esimerkiksi PP-muoviin parantaa tuotteen hydrofobisia ominaisuuksia ja vahvistaa tuotetta enemmän kuin pellavan tai ruokohelpin käyttö.

Biomuovien ja biokomposiittien kysyntä on voimakkaassa kasvussa. Maailmanmarkkinoiden biomuovituotanto on tällä hetkellä 315 000 tonnia, mutta sen on arvioitu nousevan 1,4 milj. tonniin vuoteen 2010 mennessä. Biokomposiiteilla on kysyntää lääketieteellisiin tarkoituksiin, auto-, pakkaus- ja rakennusteollisuudessa. Tällä hetkellä käytettävissä olevilla biokomposiiteilla on joitakin niiden käyttöä rajoittavia heikkouksia: esimerkiksi lujuusominaisuuksia, lämpötilaherkkyyttä ja kosteuden sietokykyä pitäisi parantaa.

Lisätietoja:

Tutkija Kirsi Immonen
Puh. 040 518 5351

Asiakasjohtaja Jaakko Raukola
Puh. 040 527 2684