Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Philips ja VTT käynnistävät yhteistä innovaatiotoimintaa Espooseen

17.06.2008


Pohjoismaiset ja Baltian maiden yritykset voivat parantaa kilpailuasemaansa ja luoda uutta liiketoimintaa hyödyntämällä Philipsin ja VTT:n innovaatiokokemusta.

InnoHubin tavoitteena on luoda tuote- ja palveluinnovaatioita terveydenhuollon, hyvinvoinnin ja life style –tuotteiden ja -palvelujen alueilla. Toiminta alkaa syksyllä 2008 Espoon Well Life Centerissä.

Philips Applied Technologies ja VTT allekirjoittivat tänään aiesopimuksen InnoHubin perustamisesta Espooseen. Sopimuskumppaneilla on tasavertainen rooli hankkeessa. Kolmantena sopimuskumppanina on Well Life Center, joka antaa toimitilat InnoHubille.

InnoHubin tehtävänä on auttaa yrityksiä muuttamaan ideansa liiketoiminnaksi. Philips Applied Technologies perusti ensimmäisen InnoHubin Singaporeen vuonna 2004. InnoHub on ainutlaatuinen innovaatiomalli toiminnallisine ympäristöineen, jossa taustoiltaan erilaiset ihmiset voivat työskennellä saumattomasti yhdessä. Philips Applied Technologies ja VTT helpottavat innovaatioprosessia omalla osaamisellaan tietyillä tärkeillä osa-alueilla. InnoHubin toiminta perustuu eri alojen asiantuntijoiden yhteistyöstä syntyvään synergiaan. Innovaation kehittäminen alkaa liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamisesta, helpottamalla ideointia, muodostamalla konseptien ympärille business case -määrittelyjä ja kehittämällä kuluttajien hyväksymiä ratkaisuja nopealla tempolla.

Yrityksille InnoHub on palvelupiste, jossa idea viedään tekniikkakonseptista yksityiskohtaiseen suunnitteluun ja edelleen pilotti- ja testausvaiheeseen avoimessa innovaatioympäristössä. Yritykset voivat hyötyä InnoHubista ja käyttää palveluja liittymällä jäseniksi ja maksamalla tietyn vuosisumman. Yritykset voivat hyödyntää palvelua myös teettämällä ad-hoc-projekteja.

Philips Applied Technologiesin johtaja Ruud van Vessem toteaa: ”Philips uskoo vahvasti avoimen innovaation periaatteeseen. Philips Applied Technologies on tukenut menestyksekkäästi Philipsin sekä ulkoisten yritysten liiketoimintaa useiden vuosien ajan. Olen mielissäni mahdollisuudesta ryhtyä yhteistyöhön VTT:n kanssa ja laajentaa palvelujamme pohjoismaisten ja Baltian maiden yritysten ulottuville. Hyödyntämällä hyviksi todettuja malleja ja muokkaamalla niitä yritysten aluekohtaisten tarpeiden mukaisiksi voimme edistää yritysten liiketoiminnan kasvua. Singaporen InnoHubista kertynyt kokemus on osoittanut, että innovaation nopeuttaminen sekä mielekkäiden ja tarpeellisten konseptien luominen onnistuvat yhteistyöllä erittäin tehokkaasti. Helsingin alue on globaalisti vaikuttava innovaatiokeskittymä, ja toisen InnoHub-hankkeen käynnistäminen siellä on meille ylpeydenaihe. Olen vakuuttunut siitä, että kun osaamisemme yhdistetään VTT:n osaamiseen ja alueella toimivien yritysten verkostoon, tuloksena on loistavia uusia innovaatioita, jotka viedään onnistuneesti varsinaisen liiketoiminnan asteelle saakka”.

“Yhdessä Philips Applied Technologie’n kanssa VTT haluaa vaikuttaa uusien terveyttä ja hyvinvointia edistävien innovaatioiden syntymiseen. Uskomme, että InnoHub virkistää suomalaista T&K-ympäristöä ja auttaa erityisesti pk-yrityksiä kehittämään ideoistaan liiketoimintaa. Kumppanuus Philipsin kanssa tarjoaa yrityksille ainutlaatuisen reitin päästä mukaan kansainväliseen liiketoimintaan, mikä on aivan välttämätöntä nykyisessä maailmantaloudessa. Voimme ennustaa, että InnoHubilla on tulevaisuudessa merkittävä rooli Suomen innovaatiorakenteessa, täydentäen muiden toimijoiden, kuten Espoon Well Life Centerin palveluja”, toteaa VTT:n toimialajohtaja Jouko Suokas.

”Well Life Center Oy tuo InnoHubille fyysiset toiminnan puitteet Espoon Otaniemessä. Samassa tilassa toimii jo nyt useita hyvinvointialan yrityksiä sekä tutkimus-, kehitys- ja opetustoimintaa. Merkittävä etu InnoHubille on Well Life Centerin Living Lab –konsepti, joka antaa mahdollisuuden helppoon ja nopeaan pilotointiin todenmukaisessa ympäristössä ja kytkee käyttäjät kehitystyöhön hankkeen alkuvaiheista lähtien”, toteaa Olli Nuuttila, Well Life Centerin toimitusjohtaja.

Lisätietoja

Philips Applied Technologies
Joost Maltha, viestintäjohtaja
puh. +31 40 27 48882

VTT
Kari Kohtamäki, asiakaspäällikkö
puh. 020 722 6007

VTT
Olli Ernvall, viestintäjohtaja
puh. 020 722 6747

Philips Applied Technologies on tutkimus- ja kehitystyöhön erikoistunut sopimusorganisaatio, joka tukee tuotteiden, sovellusten ja teknisten ratkaisujen kehittämistä. Asiakkaitamme ovat markkinajohtajat, nopeasti kasvavat yritykset ja vasta perustetut yritykset. Toimitamme yhtenäisiä ratkaisuja, konsulttiapua ja asiantuntijapalveluita innovaatioprosessin jokaiseen vaiheeseen. Palveluksessamme on yli tuhat asiantuntijaa, joten osaamisalue on erittäin laaja. Lisätietoja on osoitteessa www.apptech.philips.com.

VTT on puolueeton asiantuntijaorganisaatio. VTT:n tavoitteita ovat uusien tekniikoiden kehittäminen sekä uusien innovaatioiden ja lisäarvon luominen asiakkaan kilpailukyvyn parantamiseksi. VTT:n osaaminen kanavoidaan tutkimus-, kehitys, testaus- ja tietopalveluihin, joita VTT tuottaa julkiselle sektorille, yrityksille ja kansainvälisille organisaatioille. Lisätietoja on osoitteessa www.vtt.fi.

Well Life Center Oy on voittoa tavoittelematon yritys, jonka tehtävänä on kiihdyttää palveluinnovaatioiden ja näitä tukevien teknologioiden kehitystä hyvinvointisektorilla. Yrityksellä on kolme painopistealuetta. Ensinnäkin, se toimii kiinteistöjohtajana hallinnoiden kiinteistöjä, jotka ovat tarkoitetut hyvinvointisektorin palvelu- ja teknologiayrityksille, tutkimus- ja kehitysyksiköille sekä kunnallisille toimijoille. Tavoitteena on luoda ympäristö, jossa erilaisten osaamisten “älyllisen ristipölytyksen” kautta syntyy uusien innovaatioiden lähtöjä. Toiseksi, se ajaa T&K-hankkeita, joissa kehitetään uusia palvelukonsepteja ja teknologioita ja selvitetään palvelujen vaikuttavuutta. Kolmanneksi, se tukee uutta liiketoimintaa tarjoamalla johtamispalveluja ja rahoituksen järjestämistä.

Kuvaus Philipsin InnoHub-konseptista