Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT:n paperinvalmistuksen tutkimusympäristö edistää yritysten nopeaa ja kustannustehokasta tuotekehitystä

18.11.2008


img

Suomalaisen metsäteollisuuden kilpailukyky on erityisesti nyt suurten haasteiden edessä. Yhteistyötä ja tutkimusvalmiuksia kehittämällä haetaan lisätehokkuutta myös toimialan tutkimus- ja kehitystyöhön. VTT laajentaa Metsäklusteri Oy:n, Tekesin ja alan yritysten rahoituksella Jyväskylässä olevaa paperinvalmistuksen tutkimusympäristöään vastaamaan suomalaisen metsäklusterin nykyisiä kehitystarpeita. UPM, Metso Paper, Metso Automation, Kemira ja Tamfelt kehittävät yhdessä VTT:n kanssa osaamista ja tutkimusvalmiuksia, joiden avulla löydetään aiempaa nopeammin ja tehokkaammin uusia ratkaisuja paperinvalmistusprosessiin.

Puun saatavuus, sekä raaka-ainekustannusten ja energian hinnan merkittävä kasvu vaikuttavat suoraan metsäteollisuuden liiketoiminnan kannattavuuteen.  Hintakilpailu on kiristynyt ja samanaikaisesti, teknologian kehityksen myötä, ovat tekniset ratkaisut yhä haastavampia ja tuotteiden elinkaaret lyhyempiä. Näihin haasteisiin vastaaminen vaatii yhä nopeampaa ja tehokkaampaa tuotekehitystyötä, syvempää osaamista ja tiiviimpää yhteistyötä paperinvalmistajilta sekä laite-, raaka-aine- ja kudostoimittajilta. 

VTT:n tiloihin Jyväskylään laajennettavan paperinvalmistuksen tutkimusympäristössä yritykset voivat nopeuttaa ja tehostaa tuotekehitystään ja uusien ideoiden toteutusta teollisiksi ratkaisuiksi. Tutkimusympäristössä tehtävä tutkimus mahdollistaa yritysten laaja-alaisen osaamisen ja uusien verkostojen kehittymisen, joiden myötä voi syntyä innovaatioita ja uusia tuotteita. Tutkimusympäristön laajennus otetaan käyttöön tammikuussa 2010. Tutkimusympäristö on maassamme ainutlaatuinen.

Painopapereiden tutkimus alkaa rainanmuodostuksesta ja jatkuu konelinjan yksikköoperaatioiden kautta paperin analysointiin. Rainanmuodostuksen perustutkimuksessa yleisesti käytössä olevien laboratoriokoelaitteistojen antama tieto ei kuitenkaan ole riittävää kuvaamaan todellisia prosessiolosuhteita. VTT:n paperinvalmistuksen tutkimusympäristön laajennus täydentää laboratoriolaitteiden ja pilot-mittakaavan väliin jäävän aukon. Olemassa olevan formerin yhteyteen rakennetaan erilaisiin tutkimustarpeisiin muunneltava puristinosa ja näytteenottolaitteisto jatkuvalle rainalle. Näillä luodaan valmiudet paperin rakenteen muodostumisen tutkimukselle lyhyen kierron virtausilmiöistä aina paperiominaisuuksiin saakka.

Mediatilaisuuden 18.11.2008 esitys teknologiapäällikkö Janne Poranen

Mediamateriaalia: Kuva paperinvalmistuksen tutkimusympäristö (SUORA)

 

 

Lisätietoja

Janne Poranen
Teknologiapäällikkö
020 722 2689