Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto syventävät tutkimusyhteistyötään

19.02.2008


VTT ja Lappeenranta teknillinen yliopisto (LTY) ovat allekirjoittaneet sopimuksen strategisesta kumppanuudesta. Yhteistyön painopistealueiksi on valittu lasertyöstö- ja hitsaustekniikka sekä ydinenergiatutkimus ja erotustekniikat.

Uudempia, kehittyviä yhteistyöalueita VTT:n ja LTY:n välillä ovat puunjalostuksen prosessi- ja laiteteknologiat: pakkausteknologiat, matemaattinen mallintaminen prosessi ja energiatekniikan alueella materiaalitekniikka, pinnoitteet sekä virtuaalisuunnittelu ja valmistus (digitaalinen koneenrakennus).

VTT:n ja LTY:n tavoitteena on, että painopistealueet edustavat kansainvälisen tutkimuksen kärkeä ja eurooppalaista johtajuutta. Yhteistyön painopistealueilla pyritään osallistumaan erityisesti kansallisiin yhteishankkeisiin, mm. valmisteilla oleviin Strategisen huippuosaamisen keskittymiin (SHOK).

Yhteistyötä voidaan jatkossa tehdä myös esimerkiksi laitteiden ja tilojen hankinnassa ja yhteisprofessuurien perustamisessa. Tällä hetkellä VTT:llä ja LTY:llä on yhteisprofessuuri lasertekniikan alalla.

Lisätietoja:

VTT, teknologiajohtaja Risto Kuivanen
Puh. 020 722 3220