Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Eurooppalainen tutkimus vauhdittaa Internet-television tuloa

19.02.2008


VTT koordinoi vertaisverkkohankketta

Eurooppalainen 21:stä yrityksestä, mediasisällön tuottajasta ja tutkimusinstituutista muodostuva P2P-Next -klusteri on saanut 19 milj. euron EU-rahoituksen tulevaisuuden Internet-television tutkimiseksi. Kumppanit, joihin kuuluu muun muassa VTT, BBC, EBU ja Pioneer Digital Design Ltd. kehittävät seuraavan sukupolven Internet-television jakelujärjestelmää, joka perustuu vertaisverkkoteknologiaan (P2P) sekä sosiaaliseen vuorovaikutukseen.

P2P-Next -projekti kehittää P2P-teknologian avulla EU-lainsäädännön huomioon ottavaa ja avoimeen lähdekoodiin perustuvaa tehokasta, personoitua, käyttäjäkeskeistä ja osallistavaa Internet-televisiotekniikkaa. Projektissa syntyvä ohjelmistoteknologia tuotetaan avoimen koodin periaatteella, jotta uuden liiketoiminnan syntymiselle on mahdollisimman vähän esteitä.

Jo nyt Internetin kautta lähetettävät televisio- ja radiolähetykset täydentävät perinteisiä lähetysjärjestelmiä. Internet-lähetysten markkinaosuus kasvaa sitä mukaan, kun on-line-videoinnin laatu paranee, määrä kasvaa ja sisältö monipuolistuu. Uudet tekniikat tuovat katsojille ja kuuntelijoille merkittävästi lisää tv- ja radiokanavavaihtoehtoja ja palveluita, jotka eivät ole riippuvaisia ajasta tai paikasta. Tekniikka antaa myös mahdollisuuden rakentaa kuluttajien omia yhteisöjä erilaisten aiheiden ympärille.

P2P-projekti toteuttaa seuraavien 48 kuukauden kuluessa kehittämäänsä jakelualustaan pohjautuvan käyttökokeen, jossa on mukana suuri joukko kuluttajaelektroniikkalaitteita (set-top-box) ja tietojärjestelmiä (PC, Mac ja Linux).

Johtaja Luis Rodríguez-Rosellón (European Union, Unit of Network Media) mukaan projektissa tutkitaan uusia keinoja jakaa P2P-teknologian avulla video-esityksiä, ja tekniikka antaa kaikille mahdollisuuden lähettää video-esityksiä missä tahansa ja kuinka monelle tahansa. ”Käynnistämämme projekti auttaa alan eurooppalaisia toimijoita olemaan Internet-televisioinnin uranuurtajia”, toteaa Rodríguez-Roselló.

“P2P-teknologia on erityisen mielenkiintoinen tv-yhtiöille, koska se voi madaltaa kynnystä siirtyä edullisiin Internet-pohjaisiin jakelujärjestelmiin”, toteaa EBU:n tekninen johtaja Lieven Vermaele.

”Projektin avulla Eurooppa voi pidentää parin vuoden etumatkaansa alalla. P2P-teknologia on avainasemassa, kun halutaan rakentaa lähes ilmainen televisio-infrastruktuuri”, toteaa apulaisprofessori Johan Pouwelse (TU Delft).

VTT:n teknologiapäällikkö Jari Aholan mukaan laajan eurooppalaisen teknologisen osaamisen ja EU-rahoituksen yhdistäminen tarjoaa keinoja, joilla voidaan luoda Internet-pohjaista televisiotekniikkaa maailmanlaajuiseen käyttöön. ”Monitieteellisenä organisaationa VTT voi yhdistää ennakkoluulottomasti projektissa eri tekniikoita. Eurooppalaiset televisiolähetykset digitalisoituvat vuoteen 2012 mennessä, joten on tärkeää olla ajoissa valmiina digitaalisen yhdentymisen tuomiin teknis-lainsäädännöllisiin haasteisiin. Hanke antaa meille mahdollisuuden olla muiden eurooppalaisten toimijoiden kanssa johtamassa väistämätöntä muutosta”, toteaa Ahola. Hän toimii projektissa hankkeen koordinaattorina.

P2P-teknologia tarjoaa vaihtoehdon perinteiselle tietokoneverkostojen asiakas-palvelin-arkkitehtuurille ja sen on arvioitu olevan seuraava merkittävä teknologia Internet-tiedonvälityksen jakelussa. P2P-teknologia toimii nykyisessä laajakaistaverkossa. Jokainen palveluun osallistuva tietokone (peer) toimii sekä asiakkaana että palvelimena. P2P-verkko antaa mahdollisuuden jakaa www-pohjaista multimediasisältöä: kuvia, videoita ja ääntä.

P2P-Next-yhteistyökumppanit

AG Projects - Haarlem, Alankomaat http://ag-projects.com
British Broadcasting Corporation (BBC) – Lontoo, UK http://www.bbc.co.uk/
DACC Systems - Taby, Ruotsi http://www.dacc.se/index.html
Fabchannel - Amsterdam, Alankomaat http://www.fabchannel.com/
Institut für Rundfunktechnik - IRT - Münich, Saksa http://www.irt.de/
Josef Stefan Institute - Ljubljana, Slovenia http://www.ijs.si/ijsw/JSI
Kendra Foundation - Lontoo, UK http://www.kendra.org.uk/
Kungliga Tekniska Högskolan - KTH – Tukholma, Ruotsi http://www.kth.se/?l=en
Markenfilm - Wedel, Saksa http://www.markenfilm.de/
Norut- Tromsø, Norja http://en.itek.norut.no/
First Oversi - Petach Tikva, Israel http://www.oversi.com/
Pioneer Digital Design Ltd. – Lontoo, UK http://www.pioneer.co.uk/uk/body.html
RTV Slovenia - RTVSLO - Ljubljana, Slovenia http://www.rtvslo.si/
STMicroelectronics - Geneve, Sveitsi www.st.com
Technische Universiteit Delft - TU Delft - Delft, Alankomaat http://www.tudelft.nl/
The European Broadcasting Union (EBU) – Geneve, Sveitsi http://www.ebu.ch/
University of Klagenfurt - Klagenfurt, Itävalta http://www.uni-klu.ac.at/
University of Lancaster - Lancaster, UK http://www.lancs.ac.uk/
University of Rome – Rooma, Italia http://www.uniroma1.it/
University Politehnica of Bucharest - Bukarest, Romania http://www.pub.ro/English/eng.htm
VTT, Tampere, Suomi http://www.vtt.fi/index.jsp?lang=en

Projektin tunnuskuva 

 

Lisätietoja

Jari Ahola
Teknologiapäällikkö
020 722 3334