Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT:n johtamassa projektissa kasvisolusta lääkemolekyylitehdas

19.09.2008


VTT on saanut vetovastuun EU:n SmartCell-tutkimusprojektista. Nelivuotisessa projektissa kehitetään menetelmiä, joilla voidaan tuottaa tehokkaasti ja hallitusti arvokkaita lääkeyhdisteitä kasvisoluissa. Kasvibiotekniikan avulla luotavat menetelmät ovat vaihtoehto synteettiselle tuotannolle.

”Vihreän tehtaan” eli elävän kasvisolun aineenvaihduntaa ohjaamalla voidaan vaikuttaa haluttujen, arvokkaiden yhdisteiden tuottoon solussa. Aineenvaihduntaa ohjaamalla eli metabolian muokkauksella solu voidaan saada tuottamaan myös aivan uusia yhdisteitä. Sopimusneuvottelut ovat parhaillaan käynnissä ja projektin arvioidaan käynnistyvän tammikuussa 2009.

Kasvit tuottavat pieniä määriä lääkkeinä käytettäviä tärkeitä sekundaarisia aineenvaihdunnan tuotteita. Nämä yhdisteet ovat yleensä niin monimutkaisia, että niiden synteettinen tuotto ei ole taloudellisesti mahdollista tai kannattavaa. Sen vuoksi biotekninen tuotto avaa aivan uusia mahdollisuuksia. SmartCell-projektissa keskitytään lääketeollisuuden kannalta kiinnostaviin terpeeni-yhdisteisiin. Näitä käytetään esimerkiksi syövän ja malarian hoidossa.

Projektissa syntyvää osaamista ja teknologiaa voidaan soveltaa laajasti myös muiden yhdisteryhmien bioteknisen tuoton kehittämiseen kasveissa ja kasvisoluissa.

”Kasvibiotekniikan mahdollisuuksia voidaan hyödyntää nykyistä paljon laajemmin esimerkiksi lääketeollisuudessa. Uusimpien tutkimusmenetelmien avulla voidaan tehostaa arvokkaiden aineiden tuottoa kasvisoluissa ja valjastaa kasvisolu ”vihreäksi tehtaaksi”, toteaa projektin koordinaattori, VTT:n johtava tutkija Kirsi-Marja Oksman-Caldentey.

SmartCell-projekti kokoaa tutkimuskumppaneita 14 johtavasta eurooppalaisesta tutkimuslaitoksesta sekä kolmesta PK- ja kahdesta suurteollisuusyrityksestä. Mukana ovat VTT:n lisäksi mm. VIB Belgiasta, Leidenin yliopisto Hollannista, Lleidan yliopisto Espanjasta ja Fraunhofer IME Aachenista Saksasta. Projektin kokonaisbudjetti on 8,5 milj. euroa, josta EU:n osuus on 6 milj. euroa. Sopimusneuvottelut ovat parhaillaan käynnissä ja projektin arvioidaan käynnistyvän tammikuussa 2009.

___________________________

Lehdistötilaisuus "Uudet tutkimusmenetelmät vauhdittavat syöpätutkimusta ja kasvipohjaisten lääkeaineiden kehitystä" 19.9.2008:

Videot lehdistötilaisuuden esityksistä ja Johanna Ivaskan ja Kirsi-Marja Oksman-Caldenteyn haastattelut

Esitykset:

Johtava tutkija Kirsi-Marja Oksman-Caldentey: KASVISOLUSTA LÄÄKEMOLEKYYLITEHDAS, SmartCell-projekti 

Tutkimusprofessori Johanna Ivaska: VTT TUTKII SYÖVÄN SYNTYMEKANISMEJA 

Teknologiapäällikkö Harri Siitari: UUTTA LIIKETOIMINTAA LÄÄKEKEHITYKSEEN JA DIAGNOSTIIKKAAN HUIPPUTIETEEN JA UUDEN TEKNOLOGIAN YHDISTELMÄLLÄ

 

 

Lisätietoja

Kirsi-Marja Oksman-Caldentey
Johtava tutkija, dosentti
020 722 4459