Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT:n simulointiohjelmalla suurten rakennusten turvallisuus paremmaksi

07.01.2008


VTT on kehittänyt yhteishankkeessa evakuoinnin ja rakennuksista poistumisen simulointiohjelman, jonka avulla voidaan suunnitella aiempaa turvallisempia rakennuksia. Näin parannetaan suurten rakennusten turvallisuutta onnettomuustilanteessa. Työssä on hyödynnetty mm. RFID-etätunnistimia, joilla havainnoitiin ihmisten käyttäytymistä evakuointitilanteessa. 

Julkisten rakennusten koko kasvaa, ja siten isojen ihmismassojen evakuointitilanteiden todennäköisyys lisääntyy. Suurten rakennusten suunnittelu tehdään lähes täysin toiminnallisista lähtökohdista, jolloin turvallisuuden osoittaminen perustuu pitkälti onnettomuustilanteiden simulointiin.

VTT:n koordinoimassa tutkimuksessa selvitettiin, kuinka suuret ihmismassat poistuvat rakennuksista evakuointitilanteessa. Poistumisen simulointiin kehitettiin FDS+Evac-ohjelma, joka on liitetty osaksi maailman eniten käytettyä FDS-palosimulointiohjelmaa. 

Poistumista simuloivan ohjelmiston kehityksessä on käytetty RFID-tekniikkaa. Ihmisten etenemistä rakennuksessa seurattiin varustamalla tila antenneilla ja ihmiset RFID-tunnisteilla. Videokameroiden ja RFID-tunnisteista saatujen mittaustietojen avulla saatiin tietoa yksilöiden käyttäytymisestä evakuointitilanteessa, ja näin ohjelmiston toiminta voitiin kokeellisesti todentaa. Havaittavia asioita olivat muun muassa ihmisten reagointi hälytykseen tai muuhun informaatioon, etenemisnopeus ja reitinvalinta.

FDS+Evac on osa maailman eniten käytettyä palosimulointiohjelmaa FDS:ää. FDS+Evac-ohjelmistolla voi käsitellä suurissa ihmisjoukoissa esiintyviä dynaamisia ilmiöitä sekä tulipalon ja ihmisten välistä vuorovaikutusta, koska palosimulointi voidaan tehdä samalla FDS-ohjelmalla.

Suunnitteilla olevan Helsingin musiikkitalon paloturvallisuussuunnittelussa on käytetty tätä ohjelmaa. Ohjelmiston käyttö vaatii perehtyneisyyttä ja huolellisuutta, sillä ohjelman uutuudesta johtuen käyttökokemuksia on vielä rajallinen määrä. Ohjelmistoa voidaan soveltaa useimpiin evakuoinnin kannalta oleellisiin tilanteisiin. Joidenkin erikoiskohteiden, kuten laivojen, asettamia erityisvaatimuksia ei ole vielä tutkittu. Evakuointiohjelmiston kehittäminen jatkuu edelleen.

Tutkimuksessa on käytetty monitieteistä osaamista, ja projektiin osallistuivat VTT:n lisäksi Teknillisen korkeakoulun systeemianalyysin laboratorio ja Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian laitos. Tutkimusta ovat rahoittaneet Tekes, Palosuojelurahasto, ympäristöministeriö ja Suomen Akatemia.

Evakuointiosuuden kehityksestä ja dokumentoinnista vastaa VTT. FDS-ohjelman muita kehittäjiä ovat yhdysvaltalaiset National Institute of Standards and Technology (NIST) ja Hughes Associates Inc.

Ohjelmiston voi ladata ilmaiseksi sivuilta http://fire.nist.gov/fds

Projektin www-sivut: http://www.vtt.fi/fdsevac

 

 

Lisätietoja

Simo Hostikka
Erikoistutkija
020 722 4839