Print Print Sänd länk Bookmark and Share

Buskbiomassan har stor energiproduktionspotential

14.01.2008


VTT har utrett användningen av buskflis inom elproduktionen i Namibien. Där har biomassa ur buskar en stor energiproduktionspotential. Namibien lider av en förväxt av buskar, vilket verkar hämnande på landets främsta näring boskapsuppfödningen. VTT utvecklade även produktionsteknologi för buskflis. Enligt utredningen lyckas flisproduktionen för kraftverk tekniskt. Elproduktionen i de 5-20 MW kraftverken är dock inte ekonomiskt lönsam utan investeringsstöd och nyttan utsläppshandeln ger. Däremot är det lönsamt att omvandla en panna för biomassa i huvudstaden Windhoeks kraftverk. De största utgifterna inom elproduktionens utgörs av bränslekostnader och anläggningsinvesteringar.

 

 

Mer information

Arvo Leinonen
Ledande forskare
+358 20 722 2677