Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Pääjohtaja Leppävuori perää yrityksiltä rohkeampaa otetta innovaatio- ja T&K-toimintaan sekä VTT:lle taloudellista liikkumavaraa

16.01.2008


´´Suomi elää voimakasta teollisuuden ja talouselämän rakennemuutosta. Yritykset ulkoistavat yhä enemmän tuotantoaan, ja kustannustasomme on korkea. Suomen mahdollisuus on huipputeknologiassa ja palveluliiketoiminnassa, joista kansakuntamme voi ammentaa menestystä yhä avoimemmilla ja kiristyvimmillä kansainvälisillä markkinoilla. Keskinkertaisuuksilla emme menesty, ja juuri nyt on aika tehdä valintoja´´, toteaa VTT:n pääjohtaja Erkki KM Leppävuori VTT:n vuosipäivänä tänään 16.1.

Leppävuori uskoo, että Suomen talouden ja kilpailukyvyn kannalta yhä kiristyvillä markkinoilla selviävät yritykset, joilla on kykyä erottua tuotteillaan, vahvaa teknologiaosaamista ja palvelufokus. VTT:n näkemys on, että kovasta teknologiasta siirrytään taloudessa yhä enemmän palveluihin.

Leppävuoren mukaan nykyinen kehitys johtaa siihen, että perinteisten teknologiayritysten pitäisi panostaa enemmän palveluihin, koska juuri niiden kysyntä markkinoilla tulee jatkuvasti kasvamaan.

”Tässä kilpailussa menestytään vain oikein suunnatulla osaamisella ja tutkimuksella. Suomella on kansakuntana hyvät edellytykset pärjätä innovaatiotoiminnan keskiössä. Haasteenamme on osaamisen säilyttäminen kilpailukykyisenä, oman tieteellisen ja teknologisen osaamistason kehittäminen ja uusien kansainvälisten huippujen rekrytointi. Suomella ei ole varaa aivovientiin”, Leppävuori muistuttaa.

”Tuotekehitys ei katoa Suomesta halvan kustannustason maihin, kunhan osaamme etsiä toimintatapoja, joissa korostuu suomalaisten verkostojen vahvuus. Samalla mahdollisuus innovaatioiden syntyyn kasvaa, kun rajapinnat verkostoissamme lisääntyvät.”

Leppävuori on kuitenkin huolissaan T&K-investointien kehityksestä. ”Suomen T&K-panostuksen osuus bkt:stä on ennakkotietojen mukaan alenemaan päin. Näin ollen on olemassa riski, että hallituksen 4 %:n tavoite karkaa käsistä.”

VTT:stä teknologian ja talouskasvun moottori

VTT on ollut koko 66-vuotisen olemassaolonsa ajan puolueeton ja luotettava tieteen ja teknologian puolestapuhuja, suomalaisen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn edistäjä.

Vahvasti verkottuneella VTT:llä on paljon kokemusta kansainvälisestä innovaatio- ja T&K-toiminnasta. ”VTT:n vahvuus lähtee tieteestä, teknologiasta ja asiantuntemuksesta. Kun VTT panostaa tieteellisesti haastaviin pitkän aikavälin hankkeisiin, haemme juuri niillä näkemystä siitä, mihin maailma on menossa ja mitä teknologiapotentiaalia markkinoilta löytyy. Tämän pohjalta voimme auttaa tulevaisuuden hahmottamisessa ja panostaa sellaisille alueille, joita elinkeinoelämä ja asiakkaamme voivat hyödyntää. Näistä tieteellisteknologisista tulevaisuutta ennakoivista hankkeista voi nousta uusia tuotteita, liiketoimintaa, jopa toimialoja. Tämän tyyppisen tutkimuksen ja kehityksen tulisi toimia suunnannäyttäjänä ja uuden kilpailukyvyn luojana”, Leppävuori korostaa.

”Jatkossa VTT haluaa toimia entistä enemmän teollisuuden kasvun moottorina, uusien innovaatioiden synnyttäjänä teknologian ytimessä. Jotta voisimme aidosti olla keskeinen toimija niin teknologiateollisuuden kuin muiden teollisuus- ja palvelualojen menestyksen vauhdittajana, VTT tarvitsee lisää taloudellista ja toiminnallista liikkumavaraa”, pääjohtaja toteaa.

 

 

Lisätietoja

Erkki KM Leppävuori
Pääjohtaja
020 722 111 (vaihde)