Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT arvioinut Matka.fi-palvelun vaikutuksia matkustajille ja elinkeinoelämälle

17.01.2008


Aikataulu- ja reitinhakupalvelusta hyötyvät niin käyttäjät kuin joukkoliikenneyritykset

VTT on arvioinut internetissä toimivan, joukkoliikennematkojen reittineuvontapalvelun Matka.fi:n kehitystarpeita sekä vaikutuksia matkustajille ja elinkeinoelämälle. VTT:n selvityksen mukaan matkan suunnittelua helpottavasta aikataulu- ja reitinhakupalvelusta hyötyvät sekä kuluttajat etsiessään parempia matkustusvaihtoehtoja että joukkoliikenneyritykset saadessaan uusia matkustajia ja sitä kautta lisää lipputuloja.

Matka.fi tarjoaa Suomessa matkustaville pitkänmatkan liikenteen reitti- ja aikataulutietoa ja joidenkin kuntien sisäisen joukkoliikenteen tietoja. Palvelussa ovat mukana esimerkiksi Joensuu, Kotka, Kuopio, Lappeenranta, Mikkeli, Oulu, Vaasa, Turku, Tampere ja YTV:n alue sekä pieniä ja keskisuuria kuntia. Palvelusta vastaa Destia, ja palvelua on rahoittanut enimmäkseen liikenne- ja viestintäministeriö. Koekäytössä oleva palvelu löytyy verkosta: www.matka.fi

VTT:n selvityksen mukaan käyttäjät kokivat palvelun erittäin hyödylliseksi, sillä Matka.fi tarjoaa yksityisille käyttäjille mm. pääsyn aiempaa laajempaan aikataulu- ja reittiaineistoon. Lisäksi palvelun käyttö säästää aikaa ja helpottaa nopeamman reitin löytymisessä. Myös tiedonhaun nopeutuminen, tietojen saatavuuden ja kattavuuden parantuminen sekä tietojen ajantasaisuuden paraneminen ovat merkittäviä hyötyjä kuluttajille.

VTT arvioi käyttäjäkyselyn ja -tietojen perusteella, että palvelun käynnistämiseen ja ylläpitoon sijoitetut resurssit saadaan yhteiskuntataloudellisina hyötyinä takaisin nelinkertaisesti. Myös liiketaloudellinen laskelma antoi positiivisen lopputuloksen. Siinä muodossa, jossa palvelu oli vuoden 2006 lopulla, se tuotti joukkoliikenneyrityksille moninkertaisesti lisälipputuloja verrattuna kustannuksiin, jotka palvelun ylläpito ja kehittäminen vaativat Destialta.

Vuotuiset yhteiskunnalliset nettohyödyt ovat VTT:n arvion mukaan nykyisellään yli 2 miljoonaa euroa, ja ne nousevat yli 3 miljoonaan palvelun käyttäjämäärien kasvaessa. Bussiyritykset saavat lisää lipputuloja vähintään miljoona euroa vuodessa ja VR noin 0,5 miljoonaa euroa. Julkaisu verkossa: http://www.vtt.fi/inf/pdf/workingpapers/2007/W86.pdf

Käyttäjäpalautteen avulla palvelua ja sen käyttöliittymää voidaan kehittää edelleen. Erityisenä haasteena on taustalla olevan tiedon saatavuus, ajantasaisuus ja kattavuus. Palvelu onkin tällä hetkellä koekäytössä, kun linja-autoliikenteen puuttuvien tietojen toimittamisesta neuvotellaan.

Matka.fi-palvelun arviointi on osa VTT:n toteuttamaa EVASERVE-tutkimushanketta, jossa on kehitetty tietopalveluiden arviointimenetelmiä ja -työkaluja. Näitä T&K-osaamiseen perustuvia työkaluja hyödynnetään mm. palveluntuottajien tukena kehitettäessä käyttäjille tarpeellisia ja yhteiskunnalle hyödyllisiä palveluita. Arviointityökalun verkko-osoite on http://www.evaserve.fi/

 

 

Lisätietoja

Tuuli Järvi
Erikoistutkija
puh. 020 722 6490


Raine Hautala (EVASERVE-hanke)
Erikoistutkija
puh. 020 722 5872