Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT laski sääpalveluiden hyödyt Kroatiassa

30.01.2008


Maailmanpankki ja WMO suosittelevat vastaavia analyyseja aina ennen merkittäviä kehittämis- ja rahoituspäätöksiä

VTT:n ja Suomen Ilmatieteen laitoksen laskelmien mukaan Kroatian sääpalveluiden vuotuiset hyödyt ovat vähintään noin 30 miljoonaa euroa vuodessa ja palvelutoiminnan hyötysuhde on noin 4. VTT:n laskelmissa suurimmat hyötyjät ovat ilmailu, vesiliikenne ja maatalous. Maailmanpankki ja Maailman ilmatieteen järjestö WMO (World Meteorological Organization) suosittelevat hankkeen kokemusten pohjalta, että vastaavia analyyseja toteutetaan aina ennen merkittäviä kehittämis- ja rahoituspäätöksiä. Vastaavia laskelmia laaditaan paraikaa koko Balkanin alueelle WMO:n toimeksiannosta Ilmatieteen laitoksen ja VTT:n yhteishankkeessa.

Kroatian kansallisen hydrologisen ja meteorologisen sääpalvelun vuotuinen budjetti on noin 8 miljoonaa euroa ja vuotuisten hyötyjen ollessa noin 30 miljoonaa on sääpalvelutoiminnan hyötysuhde noin neljä. Kehittämällä edelleen sääpalveluita, niiden jakelua ja markkinointia voivat Kroatian elinkeinoelämä ja yhteiskunnan eri toiminnot hyötyä enemmänkin. Potentiaaliset lisähyödyt ovat jopa yli 10 miljoonaa euroa vuodessa.

Hankkeen tulokset ja kokemukset ovat VTT:n erikoistutkija Pekka Leviäkankaan mukaan tärkeitä myös suomalaisen laite- ja osaamisviennin kannalta. ”Järjestelmien vientiponnistelut tarvitsevat tuekseen analyyseja, joilla osoitetaan järjestelmien hyödyllisyys käyttäjille. Tällöin järjestelmien hankintaan voidaan perustellusti osoittaa varat.”

Analyysi tarjoaa pohjan myös kansalliselle keskustelulle eri palveluiden rahoituksesta ja kehittämisestä. Kehittämispäällikkö Bengt Tammelin Suomen Ilmatieteen laitoksesta toteaakin, että hydrometeorologisten laitosten tulevaisuus riippuu siitä, kuinka hyvin ne voivat tuottaa kansalaisten hyvinvointia ja turvallisuutta, ympäristön suojelua sekä kunkin maan taloudellista kehittymistä edistävää tietoa. ”Laitosten kehittämiseksi ja rahoituksen turvaamiseksi on ensiarvoisen tärkeätä kyetä osoittamaan maiden hallituksille sekä teollisuudelle ja muulle elinkeinoelämälle, että hydrometeorologisen sektorin kehittäminen ei ole pelkästään kansallinen kustannus vaan kannattava investointi. VTT:n ja Ilmatieteen laitoksen yhteistyö tässä projektissa on edistänyt menetelmiä arvioida hydrometeorologisten toimintojen ja niihin tarvittavien investointien taloudellista merkittävyyttä.”

Hyötyanalyysin pohjalta VTT laati Kroatian sääpalvelun kokonaisvaltaisen kehittämisstrategian, jolla vahvistetaan laitoksen kilpailuasemaa ja vaikuttavuutta sekä kotimaassa että laajemmin Balkanin alueella.

Kroatiassa toteutetun hankkeen rahoittivat Finnfund (Teollisen yhteistyön rahasto Oy) ja VTT. Hanke on osa Tekesin rahoittamaa EVASERVE-tutkimusprojektia, jota VTT koordinoi.

Benefits of meteorological services in Croatia -raportti verkossa:
http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2007/T2420.pdf

EVASERVE-hanke: http://www.evaserve.fi

 

 

Lisätietoja

Pekka Leviäkangas
Erikoistutkija
puh. 020 722 2058


Raine Hautala
Erikoistutkija
puh. 020 722 5872


Kehittämispäällikkö Bengt Tammelin, Ilmatieteen laitos
puh. (09) 1929 4160, bengt.tammelin@fmi.fi