Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Tieto- ja viestintäteknologiasta tehokasta tukea terveydenhuoltoon

30.01.2008


Terveysalan teknologiakonferenssi Pervasive Health 2008 Tampereella

Ikääntyvä väestö, elämäntapasairaudet ja huimasti lisääntyvät terveydenhuollon kustannukset asettavat kasvavia paineita terveydenhuollolle kaikissa OECD-maissa. Uusien tieto- ja viestintäteknologisten ratkaisujen hyödyntäminen terveydenhuollossa tarjoaa onneksi uusia keinoja, joilla voidaan tehostaa terveydenhuollon tietojen hallintaa, tukea uusien toimintatapojen käyttöönottoa sekä tarjota aivan uusia henkilön omatoimiseen terveydentarkkailuun ja -edistämiseen perustuvia palveluja ja näin helpottaa terveydenhuoltoalan paineita. Alan viimeisintä teknologiaa ja uusia ratkaisuja esitellään Pervasive Health -konferenssissa Tampereella 30.1. - 1.2.2008.

Uudet tieto- ja viestintäteknologiset ratkaisut mahdollistavat aivan uusia terveydenhuollon toimintamalleja ja palveluja."Unelmanamme on sellainen terveydenhuollon toimintaympäristö, jossa potilastietoja voidaan kerätä milloin vain ja missä vain ja missä tarvittava tieto on helposti, mutta turvallisesti käytettävissä asianmukaisissa yhteyksissä. Tämän toteuttamisessa on kuitenkin ylitettävänä vielä useita teknologisia haasteita, jotka liittyvät potilas- ja terveystietojen turvallisen, mutta helpon tallennuksen, siirron ja hyödyntämisen mahdollistavan tietojärjestelmän kehittämiseen. Toisaalta kehitettävää riittää myös niissä henkilökohtaisissa laitteissa, joiden avulla henkilö itse voi kerätä ja välittää terveys- ja kuntotietojaan ja käyttää sähköisiä terveydenhuollon palveluja", toteaa hyvinvointipalvelujen kehittämiseen perehtynyt VTT:n tutkimusprofessori Niilo Saranummi.

Professori Saranummi toimii Pervasive Health -konferenssin puheenjohtajana. Konferenssin 58 esityksessä kuvaillaan terveydenhuollon tieto- ja viestintäteknologiaan liittyviä haasteita sekä keinoja, joiden käyttööotto osaltaan auttaa uudistamaan terveydenhuollon toimintaa ja palvelutarjontaa. Konferenssin ohessa on lisäksi työpajoja, joissa etsitään keinoja kääntää uudet teknologiset ratkaisut ja mahdollisuudet toimiviksi liiketoimintamalleiksi ja palveluiksi. Konferenssiosallistujiksi on rekisteröitynyt noin 120 alan kotimaista ja kansainvälistä asiantuntijaa. 

"Meidän on terveydenhuollon rakenne-, palvelu- ja laiteuudistusten lisäksi pohdittava, miten nykyisestä sairaudenhoitoon keskittyvästä toimintaympäristöstä voidaan siirtyä kaikkia koskevaan, kaikkialla toimivaan terveydenedistämiseen pohjautuvaan toimintaympäristöön ja palveluihin", professori Saranummi linjaa kehitystyön haasteita. 

Pervasive Health -konferenssi Tampere, Lapinniemi Spa 30.1. - 1.2. 2008

 

 

Lisätietoja

Ilkka Korhonen
Johtava tutkija
040 549 5949