Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Väitös: Uusi suunnitteluohjeisto helpottaa huonelämpötilan säätelemistä toimistoissa

08.02.2008


VTT:n tutkija Sami Karjalainen väittelee 15.2.2008 klo 12 Teknillisessä korkeakoulussa Espoossa aiheesta huonelämpötilan hallinnan käyttöliittymät. Väitöstutkimuksessa kehitettiin uudenlainen käyttöliittymä, jolla toimistotyöntekijä voi vaikuttaa työhuoneensa lämpötilaan.

Uudemmissa toimistorakennuksissa työntekijät voivat yleensä vaikuttaa toimiston huonelämpötilaan huone- ja patteritermostaattien avulla. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet huonelämpötilan yksilöllisen vaikutusmahdollisuuden edistävän viihtyvyyttä, terveyttä ja tuottavuutta toimistotyössä. Tästä huolimatta tyytymättömyys huonelämpötilaan ja vaikutusmahdollisuuksiin on kuitenkin yhä suurta.

Väitöstutkimuksessa selvitettiin nykyisten termostaattien käyttöä ja löydettiin monenlaisia ongelmia. Toimistotyöntekijät eivät usein edes tiedä, että heillä on mahdollisuus vaikuttaa työhuoneensa lämpötilaan, koska termostaattia ei ole havaittu ollenkaan tai sen tarkoitusta ei ole ymmärretty. Termostaatteihin ei välttämättä uskalleta koskea, vaan niiden käyttämisen luullaan kuuluvan huoltohenkilökunnalle. Käyttöliittymien symboliikkaa ei usein ymmärretä oikein, eikä aina tiedetä, onko termostaatti toiminnassa vai ei.

Pääsyy moniin ongelmiin on, että järjestelmät on suunniteltu ja rakennettu ilman todenmukaista kuvaa niiden käyttäjistä: toimistotyöntekijöillä oletetaan olevan tietämystä, jota heillä todellisuudessa ei ole. Termostaattien potentiaalinen hyöty jää siis suurelta osin saavuttamatta, koska niitä on liian vaikea käyttää.

Uudenlaisen käyttöliittymän lisäksi väitöstutkimuksen tuloksena syntyi suunnitteluohjeisto huonelämpötilan hallinnan käyttöliittymien kehittämiseen. Suunnitteluohjeisto auttaa kehittämään käyttöliittymiä, joita toimistotyöntekijät pystyvät hyödyntämään tuloksellisesti, tehokkaasti ja tyytyväisinä. Yksi kolmestatoista suunnitteluohjeesta liittyy huonelämpötilan hitaaseen muutosnopeuteen: koska huonelämpötila ei muutu hetkessä, käyttöliittymän pitää viestiä selkeästi, että käyttäjän toimenpide on huomioitu ja lämpötila on muuttumassa.

Käyttöliittymän kehitys tehtiin käyttäjäpalautetta hyödyntäen ja arvioimalla prototyyppien käytettävyyttä useassa eri vaiheessa. Kaikki testeihin osallistuneet 42 toimistotyöntekijää haluaisivat työssä kehitetyn käyttöliittymän omaan käyttöönsä.

Väitöskirja verkossa

Suunnitteluohjeisto

 

 

Lisätietoja

Sami Karjalainen
Tutkija
020 722 4559