Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT:n liikevaihto kasvoi 7 %, kokonaistulos tappiollinen

11.02.2008


VTT:n toiminnan kannattavuus parani selvästi edellisestä vuodesta. Toiminnan tulos jäi kuitenkin 2,3 milj. euroa tappiolliseksi (2006: 7,8 milj. euroa tappiollinen). VTT:n tilauskanta oli vuoden lopussa ennätystasolla ollen 136,5 milj. euroa (122,9 milj. euroa).

VTT:n liikevaihto viime vuonna oli 232,2 milj. euroa, jossa kasvua 7 % edellisvuoteen verrattuna. Liikevaihto kasvoi kaikilla asiakassektoreilla ja perusrahoitteisessa eli valtion budjetista rahoitetussa toiminnassa. Ulkopuoliset tuotot olivat yhteensä 155,7 milj. euroa (2006: 140,7 milj. euroa), josta tuotot kotimaiselta yksityiseltä sektorilta olivat 69,3 milj. euroa (63,4 milj. euroa) ja julkiselta sektorilta 53,9 milj. euroa (49,6 milj. euroa). Julkisen sektorin tuotoista 34,0 milj. euroa (29,4 milj. euroa) oli Tekesiltä. Ulkomaiset tuotot olivat kaikkiaan 32,5 milj. euroa (27,7 milj. euroa), josta EU-tuottoja 18,4 milj. euroa (16,2 milj. euroa). Perusrahoituksen käyttö oli 76,7 milj. euroa (76,2 milj. euroa). Maksullisen toiminnan kannattavuus oli selvästi positiivinen ja tyydyttävällä tasolla. VTT:llä työskenteli vuoden lopussa 2.740 henkeä eli 1 % vähemmän kuin edellisvuonna.

VTT:n talouden kohentumiseen vaikuttivat merkittävästi vuoden jälkimmäisen puoliskon aikana kasvaneet ulkopuoliset tuotot ja toteutetut säästötoimenpiteet. Tietyillä toimialoilla projektikannan ja resurssien kohtaamattomuus aiheutti edelleen haasteita.

VTT:n lähiajan tavoitteena on edelleen maksullisen toiminnan kannattavuuden parantaminen. Tarvittavia toimenpiteitä on jo toteutettu vuoden 2007 puolella, mutta vaikutukset realisoituvat merkittäviltä osin vasta kuluvan vuoden aikana. Vahva tilauskanta luo edellytyksiä positiivisen talouskehityksen jatkumiselle.

 

 

Lisätietoja

Timo Nurminiemi
Talousjohtaja
020 722 4114