Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT:n johdolla kehitetään teollisuuslaitosten seisokkien aikaista turvallisuutta

06.03.2008


VTT:n johdolla on käynnistynyt hanke, jossa parannetaan teollisuuslaitosten seisokki- ja rakennustöiden aikaista kemikaaliturvallisuutta. Hankkeessa kehitetään prosessiteollisuuden käyttöön menetelmiä ja ohjeita seisokkeihin liittyvien, kemikaaleista aiheutuvien riskien tunnistamiseksi ja arvioimiseksi. Hankkeen yleiset tulokset kootaan Internetissä julkaistavaan oppaaseen.

Prosessiteollisuuden laitoksissa erityisen vaaratekijän muodostavat myrkylliset tai herkästi syttyvät kemikaalit, joita ei poisteta laitokselta seisokkitöiden ajaksi. Seisokkityöt ovat monesti tiivistahtisia ja niillä on tiukka aikataulu, mistä johtuen töihin osallistuu tyypillisesti suuri määrä ulkopuolista työvoimaa. Onnettomuusriskiä saattaa lisätä myös se, että seisokkitöiden aikana laitoksen turvalaitteet, automaatiojärjestelmät tai käyttöhyödykkeet, kuten jäähdytysvesi tai sähkö, voivat olla pois käytöstä.

Yritykset ovat tarkastelleet vaarallisten aineiden varastointia ja käsittelyä yleensä normaalia tuotantotilannetta ajatellen. Tavallisesta poikkeavat tilanteet, kuten seisokit ja prosessien käynnistys- ja ylösajovaiheet ovat jääneet vähemmälle huomiolle. Myös pelastussuunnitelmat on yleensä laadittu normaaleissa käyttötilanteissa tapahtuviin onnettomuustilanteisiin. Onnettomuuden riski voi kuitenkin olla seisokkitöiden aikana tavallista suurempi.

VTT:n vetämässä hankkeessa kehitetään tapoja tunnistaa ja ennakoida kemikaaleista johtuvia onnettomuusriskejä tilanteissa, joissa prosessilaitos ei ole normaalissa toimintatilassaan. Riskit tunnistamalla voidaan kehittää seisokkien suunnittelua ja parantaa seisokin aikaista kemikaaliturvallisuutta.

Hanke käynnistyi vuoden 2008 alussa ja se on kestoltaan hieman yli vuoden mittainen. Hankkeeseen osallistuvat VTT:n lisäksi Pelastusopisto sekä joukko merkittäviä prosessiteollisuuden yrityksiä. Hankkeen päärahoittaja on Työsuojelurahasto.

 

 

Lisätietoja

VTT, Yngve Malmén
Erikoistutkija, projektipäällikkö
020 722 3276


Pelastusopisto, Kyösti Survo
Yliopettaja
071 875 3475, kyosti.survo@pelastusopisto.fi