Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Jopa viidennes VTT:n kanssa tehdyistä hankkeista johtaa innovaatioon

17.03.2008


Pitkäaikainen yhteistyö tuo tulosta

VTT selvitti reilun 1000 PK-sektorin asiakkaansa joukossa tutkimusyhteistyön tuloksia ja vaikutuksia yrityksille. Tutkimustulosten perusteella joka viides PK-yrityksen ja VTT:n välinen hanke johtaa innovaatioon. Innovatiivisempia ovat pitkäaikaisesti VTT:n kanssa yhteistyötä tekevät yritykset.

VTT:n selvityksen perusteella PK-yritykset näkevät VTT:n vaikutukset lähinnä tuoteominaisuuksien laajentumisessa, T&K-toiminnan tehostumisessa ja yrityksen imagon paranemisessa.

Selvitykseen valikoituneista yrityksistä puolet on ollut VTT:n asiakkaina vuodesta toiseen, kun taas toinen puolisko turvautuu VTT:n asiantuntemukseen harvemmin. Selvityksessä havaittiin näiden kahden yritysryhmän eroavan toisistaan yritys- ja projektikooltaan sekä tutkimus- ja kehitystyökokemukseltaan.

VTT:n pitkäaikaiset PK-yritysasiakkaat ovat kokeneita tutkimus- ja kehityshankkeiden osallistujia ja hyödyntäjiä. Pitkäaikaiset asiakkaat tekevät VTT:n kanssa useimmiten suurempia projekteja kuin muiden kanssa. Näille projekteille on ominaista julkinen tuki ja kotimainen yhteistyö.

Pitkäaikaiset PK-yritysasiakkaat ovat myös kooltaan suurempia kuin satunnaiset PK-asiakkaat, joiden kanssa tehtävät projektitkin ovat pienempiä. Pitkäaikaisasiakkaat ovat uutta teknologiaa patentoivia kasvuyrityksiä. Satunnaiset asiakkaat ovat kuitenkin olleet usein nopeammin kasvavia.

Selvityksen perusteella yritykset ovat ensisijaisesti hakeutuneet yhteistyöhön VTT:n kanssa kehittääkseen teknisiä ratkaisujaan. Yhteistyön vaikutukset liiketoimintaosaamisen parantumiseen ja kansainvälistymiseen nähtiin vähäisinä. VTT-yhteistyö ei ole merkittävästi avannut PK-yrityksille myöskään uusia markkinoita.

Vastaavaa tutkimusta VTT ei ole aiemmin tehnyt PK-yritysasiakkaistaan. Yleensäkin PK-yritysten ja tutkimuslaitosten vuorovaikutuksesta on hyvin vähän tutkittua tietoa.

VTT:n tutkimustulokset auttavat sitä kehittämään PK-yrityksille tarjoamia palvelujaan ja niiden vaikuttavuutta. Tulosten avulla VTT pystyy myös kohdentamaan markkinointiaan paremmin PK-yrityksille. Lisäksi kyselyn avulla saadut palautteet VTT:n tarjoamasta ja toiminnasta edistävät palveluiden kehittämistä niin, että eri innovaatioprosessin vaiheissa PK-yritysten saamaa hyötyä voidaan lisätä.

Julkaisu: Dating or mating? On the relationship of SMEs with an RTO in Finland
Pekka Pesonen, Robert van der Have, Jani Saarinen, Nina Rilla, VTT Tiedotteita - Research Notes 2423

 

 

Lisätietoja

Pekka Pesonen
Tutkija
0400 260 967