Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT:ltä arviointityökalu liikenteen ja logistiikan palvelujen kehittämiseen

26.03.2008


VTT on kehittänyt tietopalvelujen arviointiin monipuolisen työkalun, joka kattaa palvelun koko elinkaaren käyttäjätarpeista vaikutuksiin. Se soveltuu ennakoivaan, toteutuksen aikaiseen ja jälkikäteen tapahtuvaan arviointiin. Vaikka työkalu on kehitetty erityisesti liikenteen ja logistiikan palveluille, sitä voidaan hyödyntää myös muilla toimialoilla. Se edistää käyttäjille tarpeellisten ja yhteiskunnalle hyödyllisten palvelujen toteuttamista sekä tukee palveluyritysten liiketoimintaa.

Evaserve-työkalu on eräs kattavimpia nykyään yleisesti käytettävissä oleva tietopalveluiden arviointijärjestelmiä. Se sisältää tietopalveluiden olennaisten osa-alueiden arvioimiseen soveltuvia menetelmiä, työkaluja, ohjeita sekä osaamis- ja tietokirjaston, jota voi hyödyntää mm. arviointimenetelmien valinnassa.

Työkalu on jaettu eri moduuleihin, joista voidaan koota joustavasti sopiva arviointipaketti asiakkaan tarpeiden sekä arvioitavan palvelun tavoitteiden ja ominaisuuksien perusteella. Arviointimoduulien sisältöä voidaan tarvittaessa päivittää nopeasti. Järjestelmään on myös helppo lisätä uusia moduuleja niiden tullessa ajankohtaisiksi ja poistaa vanhoja niiden käydessä tarpeettomiksi.

Palvelujärjestelmän kriittiset osat kattava arviointi tuottaa hyödyllistä tietoa tietopalveluiden kehittämiseksi sekä edistää käyttäjille tarpeellisten ja yhteiskunnalle hyödyllisten palvelujen syntymistä. Etenkin ennakkoon tehtävällä arvioinnilla voidaan välttää tehokkaasti suurimmat virheet palveluiden suunnittelu- ja kehitysvaiheessa. Luotettava arviointi palveluiden vaikuttavuudesta ja hyödyistä tukee myös palvelujärjestelmien hankinnan päätöksentekoa. Arviointityökalun yksi lupaava hyödyntämiskohde on kokonaisvaltaisten ”avaimet käteen” -palveluratkaisuiden viennin edistäminen.

Työkalua hyödynnetään parhaillaan mm. käynnissä olevissa EU-tutkimushankkeissa, joissa kehitetään liikenteen tietopalveluja. Evaservea on hyödynnetty myös meteorologisten tietopalvelujen kehittämisprojekteissa Suomessa ja Balkanin alueella. Sitä on käytetty lisäksi joukkoliikenteen Matka.fi-palvelun arvioinnissa, tie- ja katuverkon tietojärjestelmä Digiroadin arvioinnissa ja USA:laisen 511-liikennetietopalvelun arvioinnissa sekä EU:n tutkimushankkeiden yhteydessä rahtiliikenteen palvelukonseptien ja liiketoimintamallien kuvaamisessa.

Evaserven on kehittänyt VTT. Kehitystyön rahoittamiseen ovat osallistuneet myös Tekes, Ilmatieteen laitos, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Destia Oy.

 

 

Lisätietoja

Raine Hautala (projektipäällikkö, EVASERVE)
Erikoistutkija
020 722 5872


Pekka Leviäkangas
Erikoistutkija
020 722 2058


020 722