Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Eurooppalaiset tutkimusorganisaatiot yhdistävät toimintaansa

26.03.2008


VTT jäseneksi mikro- ja nanoteknologioiden huippuallianssiin

VTT yhdistää elektroniikkaan liittyviä mikro- ja nanoteknologioiden tutkimustoimintaansa muiden eurooppalaisten huippututkimuslaitosten kanssa. Vuonna 2006 perustetun Heterogeneous Technology Alliancen (HTA) muita jäseniä ovat sveitsiläinen CSEM, ranskalainen CEA ja saksalainen Fraunhofer-Gesellschaft. Yhteistyön myötä jäsenet voivat hyödyntää toistensa osaamista ja tutkimusympäristöjä. Kyseessä on myös tutkimuksen uudelleenorganisoituminen, jolloin resurssit voidaan kohdentaa aiempaa tehokkaammin. Pelkästään mikro- ja nanoteknologioiden alalla elektroniikan tutkimukseen liittyen HTA:n puitteissa työskentelee 5 000 tutkijaa.

VTT:n pääjohtaja Erkki KM Leppävuori korostaa, että Suomella on VTT:n kautta tarjottavanaan ainutlaatuista osaamista ja VTT osallistuu tutkimusyhteistyöhön erittäin mielellään.

- HTA on maailman mittakaavassa merkittävä toimija ja ainutlaatuinen kokonaisuus kehitettäessä kilpailukykyä ja innovaatiotoimintaa mikro- ja nanoteknologioissa. HTA on enemmän kuin yhteistyöverkosto. Sen avulla eurooppalaista tutkimusta organisoidaan uudelleen. Tämän vuoksi VTT on erittäin motivoitunut olemaan aktiivinen toimija HTA:ssa.

Strateginen kumppanuus edistää eurooppalaista elinkeinoelämää

HTA:n lähtökohtana on kehittää strategista kumppanuutta, joka mahdollistaa entistä paremman tarjoaman teollisuuden käyttöön. HTA pyrkii tarjoamaan maailmanluokan ratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin partnereiden yhdistetyn osaamisen ja teknologioiden avulla. Samalla se luo toiminnallista tehokkuutta tiedonvaihtoon, investointeihin ja perustutkimukseen liittyen. HTA:n tavoitteena on myös edistää uusien hankkeiden ja visioiden luomista.

– HTA tuottaa teknologioihinsa liittyviä palveluita nk. "yhden luukun" periaatteella. Tavoitteena on myös vaihtaa strategista ja tieteellistä tietoa ja kehittää osapuolten yhteistyötä. 5000 tutkijan osaaminen ja innostunut yhteistyön ilmapiiri luovat ennennäkemättömät mahdollisuudet oppimiseen ja tiedon jalostamiseen. Lisäksi HTA on ainutlaatuinen kokonaisuus myös maailmanlaajuisella tasolla, painottaa teknologiajohtaja Jussi Tuovinen.

Liiketoimintaa teknologiasta ja tutkimuksesta

Kilpailu soveltavan tutkimuksen julkisesta ja yritysrahoituksesta on aiempaa kovempaa. Sen vuoksi HTA:n kaltaiset yhteistyörakenteet ovat välttämättömiä varmistettaessa lupaavien tutkimuskohteiden tehokas läpivienti. Yksittäiset tutkimuslaitokset eivät kykene kattamaan kaikkia teknologioita tai hankkimaan tarvittavia tutkimusympäristöjä ja osaamisia. Innovatiiviset ratkaisut ja sovellukset edellyttävät erittäin laajaa osaamisten ja teknologioiden yhdistämistä.

HTA kattaa koko arvoketjun tutkimuksesta tuotekehitykseen ja piensarjavalmistukseen. Neljän tutkimuslaitoksen tutkimusympäristöjen ja osaamisen yhdistäminen mahdollistaa ratkaisujen tarjoamisen auto-, avaruus- ja ilmailuteollisuudelle, tieto- ja viestintäteollisuudelle, terveydenhuolto- ja hyvinvointiteollisuudelle, energia- ja ympäristöteollisuudelle sekä prosessiteollisuudelle.

Yhteistyö lähtee liikkeelle tutkimuksen avainalueiden määrittelyllä, jonka jälkeen siirrytään yhteisiin hankkeisiin. Tämä lähestymistapa mahdollistaa sen, että osapuolet voivat tarjota erityisesti pienille ja keskisuurille asiakkailleen huippuluokan tutkimus- ja kehityspalveluita jo varhaisessa vaiheessa antaen näille merkittävän kilpailuedun. Tulevat mikro- ja nanoteknologiasovellukset ovat jo hyötyneet yhteistyöstä, kun osapuolet ovat aloittaneet kehittää tutkimusympäristöjään koordinoidusti.

Tutkimus linkittyy teollisuuteen yhteisyrityksen avulla

HTA:n jäsenet ovat päättäneet perustaa yhteisyrityksen, jonka avulla ne voivat edistää toimintaansa niissä osissa Eurooppa, joiden markkinapotentiaalia ei ole vielä täysin hyödynnetty. Yhteisyritys keskittyy merkittävää lisäarvoa tuottavien tutkimuspalveluiden markkinointiin teollisuudelle.

Euroopalla johtoasema mikroteknologioissa

Euroopalla on tällä hetkellä johtoasema mikrosysteemien tutkimuksessa ja teollisessa kehityksessä. Mikrosysteemit ovat monille johtaville eurooppalaisille yrityksille tärkeä mahdollistava teknologia. Siksi on elintärkeää yhdistää tietämys ja osaaminen, jotta voidaan säilyttää kilpailukyky sekä vastata yhä monimutkaisempiin teknologisiin tarpeisiin.

Heterogeeninen integrointi

Heterogeeninen integrointi yhdistää elektroniikan eri teknologiat ja toiminnot yhdeksi kokonaisuudeksi mahdollistaen esimerkiksi antureille ennennäkemättömän toiminnallisuuden, pienen koon ja alhaisen hinnan.

Esimerkkinä tulevaisuudesta on ihmisen elimistöön sijoitettava mikrokokoinen bioanturi verensokerin mittaamiseen. Siihen on yhdistetty lukuelektroniikka sekä digitaalinen signaalinkäsittely. Anturissa on myös langattoman tiedonsiirron mahdollistava radiotaajuinen elektroniikka ja antenni. Perinteisesti nämä kaikki ovat olleet erillisiä komponentteja, jotka on jouduttu erikseen yhdistämään piirilevyllä.

Muut jäsenet:
Fraunhofer-Gesellschaft (Saksa)
CEA - Commissariat à l‘Energie Atomique (Ranska)
CSEM - Centre Suisse d‘Electronique et de Microtechnique SA (Sveitsi)

http://www.hta-online.eu

 

 

Lisätietoja

Jussi Tuovinen
Teknologiajohtaja
020 722 6508


Ilkka Suni
Asiakasjohtaja
020 722 6300