Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Väitös: agenttipohjainen tietojärjestelmä tehostaa toimitusketjun hallintaa

28.03.2008


VTT:n tutkija Heli Helaakoski tarkasteli väitöstutkimuksessaan yritysten verkostoitumiseen liittyvää tiedonjakamista. Tutkimustyön tuloksena syntyi agenttipohjainen tietojärjestelmä, jonka avulla erityyppisiä tietojärjestelmiä käyttävät yritykset voivat välittää toisilleen toimitusketjun hallintaan liittyvää tietoa. Ajantasainen logistinen tieto helpottaa mm. yritysten toiminnan suunnittelua.

Tutkimustyössä kehitetty tietojärjestelmä SteelNet pohjautuu yrityskohtaisten agenttien käyttöön yritysten tuotannonohjausjärjestelmissä. Agentit ovat ohjelmistomoduuleja, joilla on itsenäistä päättelykykyä. Agentit tukevat päätöksentekoa: ne hoitavat tiedonsiirron eri järjestelmien välillä välittäen ajan tasalla olevaa tietoa toimitusketjun etenemisestä, kuten valmistusvaiheista tai aikataulumuutoksista verkoston eri jäsenille.

Yritykset toimivat enenevissä määrin erilaisissa verkostoissa, joiden jäsenet ja niiden käyttämät tietojärjestelmät vaihtuvat jatkuvasti. Sujuvalla tiedonsiirrolla verkoston eri jäsenten välillä on tällöin korostunut merkitys mm. verkoston kilpailukykyä kasvattavana tekijänä. Joustavia ja tehokkaita, erityyppisten ja -kokoisten yritysten tarpeisiin soveltuvia tietoteknisiä ratkaisuja on ollut tähän asti vaikea löytää. Ratkaisujen pitäisi tukea sekä yksittäisen yrityksen että koko verkoston kehitystä ja niiden tulisi vaivattomasti liittyä myös yrityksen omaan toimintaan ja tietojärjestelmiin.

Helaakosken väitös Agenttiteknologian soveltaminen tiedon jakamisessa ja verkostoitumisessa (Adopting agent technology in information sharing and networking) tarkastetaan Oulun yliopistossa perjantaina 4.4. klo 12.

 

 

Lisätietoja

Heli Helaakoski
Tutkija
020 722 2420