Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT:n vetämä kansainvälinen tutkimus vauhdittaa kaikkialle leviävän M2M-Internetin tuloa

31.03.2008


Koneiden välinen kommunikaatio kasvaa

VTT:n johdolla kehitetään yleispätevää, koneiden väliseen kommunikaatioon perustuvaa palvelukonseptia, jonka avulla voidaan luoda uusia M2M (Machine-To-Machine) -palveluja. Tavoitteena on mahdollistaa M2M-Internet sekä M2M-palvelujen mahdollisimman helppo ja vaivaton käyttö. Selvityksen kohteena hankkeessa ovat erityisesti kiinteiden tai liikkuvien sulautettujen järjestelmien käyttäjille tuottamat palvelut. Tällä hetkellä kiinnostusta herättävät mm. paikannukseen pohjautuvat palvelut ja henkilökohtainen navigointi, joka tuo palveluja kuluttajan ulottuville tämän omien mieltymysten pohjalta.

Tällä hetkellä ei ole käytettävissä yleispätevää M2M-palveluinfrastruktuuria, joka mahdollistaa sekä langallisiin että langattomiin järjestelmiin kytkettyjen eri toimittajien laitteiden ja niiden mahdollistamien sovellusten yhteistoiminnan. Tänä päivänä tietotekniset sovellukset toimivat yleensä erillisinä M2M-ratkaisuina, jotka eivät ole tietoisia toisistaan. Tämän vuoksi lukuisat bisnesmahdollisuudet jäävät hyödyntämättä, koska laitteiden tuottamia palveluita ei saada Internet-verkkokäyttöön.

Kolmivuotisessa Eureka/ITEA2:n Usenet-hankkeessa kehitetään konsepteja näiden yhteentoimivuusongelmien ratkaisemiseksi. ”Tavoitteena on luoda yleispätevä M2M-ratkaisu, joka mahdollistaa kehittyneiden M2M-sovellusten yhteentoimimisen heterogeenisissa langallisissa ja langattomissa verkkoympäristöissä”, kertoo projektin koordinaattori, tutkija Johanna Kallio VTT:ltä.

Lähtökohtana ovat eri sovellusalueilla jo tänä päivänä käytössä olevat M2M-teknologiat ja palvelujärjestelmät. Hankkeessa luodaan uudenlaisia M2M-skenaarioita, arvoverkkoja, vaatimuksia ja Ubicom-arkkitehtuureja, jotka evaluoidaan toteutetuilla testiympäristöillä aluksi laboratorioympäristöissä erikseen valituilla sovellusalueilla ja skenaarioilla. Hankkeen lopputuloksena syntyy geneerinen Usenet M2M -ratkaisu ja joukko toteutettuja uusia innovatiivisia M2M-palveluskenaarioita.

Usenetissa on tarkoitus soveltaa käyttöskenaarioita yhteensopivalla tavalla esimerkiksi sellaisiin M2M-laitteisiin, kuten lämmönsäädin, ilmastointi, energiamittari, sään monitorointi, hyvinvointimonitorointi, turvallisuusmonitorointi sekä muut etämonitorointikamerat, -sensorit ja -tuntoelimet.

Kansainvälinen 18 partnerin muodostama Usenet-konsortio on saanut n. 14,9 miljoonan euron rahoituksen M2M-tutkimukseen, joka keskittyy mahdollistamaan kaikkialle leviävät (ubiquitous) M2M-palveluverkot. VTT:n vetämään hankekonsortioon kuuluvat mm. Bull, Thales, Fagor, Alcatel-Lucent, TeleAtlas ja Suomesta Polar Electro, Navicron, Ouman, Plenware ja Foreca Consulting. Hanke kuuluu Tekesin Ubicom-ohjelmaan.

”Usenet-hanke tuottaa Euroopan laajuista tietoa erilaisten sulautettujen järjestelmien teknisistä vaatimuksista. Lisäksi tehdään suunnitelma kaupallisesta hyödyntämisestä, jota voidaan soveltaa niin kotimaassa kuin ulkomailla”, toteaa Foreca Consulting Ltd:n toimitusjohtaja Pirkko Saarikivi. Foreca Consulting on sääalan tutkimusta ja tuotekehitystä tekevä yritys, joka tutkii hankkeessa sulautetun tietotekniikan soveltamismahdollisuuksia erilaisiin sääpalveluihin. Etusijalla ovat erityisesti tieliikenteen, rakennustekniikan ja vapaa-ajan sovellutukset.

Projektin www-sivut http://usenet.erve.vtt.fi/
Tekesin Ubicom ohjelma http://www.tekes.fi/ubicom
Eureka/ITEA2: http://www.itea2.org/

 

 

Lisätietoja

Johanna Kallio
Projektin koordinaattori, tutkija
puh. 020 722 2434


Juhani Latvakoski
Projektipäällikkö, erikoistutkija
puh. 020 722 2476