Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT:ltä ja Joensuun yliopistolta mikro-optiikan opetuspaketti Suomen kouluihin

15.05.2008


Valon käyttäytymistä ja ominaisuuksia tarkastelevan optiikan taitajia tarvitaan tulevaisuudessa yhä enemmän. VTT ja Joensuun yliopisto ovat suomalaisina osapuolina EU:n kuudennen puiteohjelman NEMO (Network of Excellence on Micro-Optics) -verkostossa, joka on toteuttanut mikro-optiikan opetusmateriaalin jaettavaksi kaikille aiheesta kiinnostuneille EU-maiden opettajille. Joensuun yliopiston ja VTT:n aktiivisuuden ansoista suomalaiskoulut saavat opetuspaketin käyttöönsä ensimmäisten joukossa. Tavoitteena on saada nuoret kiinnostumaan yhä kasvavasta optoelektroniikan alasta.

Valon käsittelyn merkitys teknologian sovelluksissa korostuu kaiken aikaa, kun optoelektroniikan ja mikro-optiikan osuus nykypäivän tuotteissa kasvaa voimakkaasti. LEDit ja valojohteet sulautuvat näppäimistöön ja näyttöihin, valokuidut ja puolijohdelaserit nopeisiin laajakaistaliittymiin, spektrometrit paperikoneen mittalaitteisiin ja kamerat turvajärjestelmiin.

Fotoniikka tarkoittaa valon synnyttämistä, muokkaamista ja ilmaisua. Vastaavasti kuten puolijohdetransistorin keksiminen vuonna 1948 mullisti elektroniikan kehityksen, puolijohdelaserin keksiminen 1960-luvulla mullisti fotoniikan kehityksen. Elektroniikan kehitys kulkee luonnollisesti muutaman vuosikymmenen edellä fotoniikan kehityksestä.

EU:n teknologia-alustan Photonics21:n (http://www.photonics21.org/) julkaiseman selvityksen mukaan optoelektroniikan liikevaihto oli Euroopassa 43,5 miljardia vuonna 2005. Luku on suuri, kun otetaan huomioon, että eurooppalaisen teollisuuden puolijohdetekniikan liikevaihto samana vuonna oli ainoastaan 30 miljardia. Optoelektroniikan ala kasvaa voimakkaammin kuin puolijohdetekniikan ala: vuonna 2006 optoelektroniikan liikevaihto oli jo 49 miljardia, ja kasvua oli 12 %.

Suomessa fotoniikan tutkimus on korkealla tasolla. Siitä huolimatta osaajia tarvitaan tulevaisuudessa yhä enemmän.

NEMO-opetuspaketti lukioihin

Opetuspaketti soveltuu lukion valo-opin kurssin oppitunneille. Pakettia voi käyttää soveltuvin osin myös yläluokilla herättämään oppilaiden kiinnostusta optisia laitteita kohtaan.

Opetuspaketti sisältää mm. laserkynän ja kaksi muovikorttia, joihin on puristettu mikro-optiset komponentit. Mukana seuraa CD-romppu, jolla on opetuspaketin käyttöohjeet, muutama tietokonesimulaatio sekä oppilastöiden työohjeet ja selitykset. Muovikortilla on 13 taipumisilmiöön ja 6 taittumisilmiöön perustuvaa elementtiä.

NEMO-verkosto toimittaa opetuspaketteja ilmaiseksi EU-maihin. Suomeen paketteja saadaan muutama sata. Nämä paketit jaetaan kouluihin asiasta kiinnostuneille opettajille.

Lisätietoja NEMOsta: http://www.micro-optics.org/

Lisätietoja opetuspaketista: http://www.micro-optics.org/www/wonderful_light

 

 

Lisätietoja

Pentti Karioja
Tutkimusprofessori, VTT
Puh. 040 730 7529, pentti.karioja@vtt.fi


Nicolas Passilly, Joensuun yliopisto
Puh. 013 251 2613, nicolas.passilly@joensuu.fi


Ville Nivalainen, Joensuun yliopisto
Puh. 013 251 3311, ville.nivalainen@joensuu.fi


Fysiikan opettaja Jarmo Sirviö, Kastellin lukio, Oulu
Puh. 040 5443543, jarmo.sirvio@ope.ouka.fi