Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT:ltä opas turvallisesta yhteistoiminnasta teollisuuspuistoissa

19.05.2008


VTT on julkaissut teollisuuspuistoissa toimiville yrityksille oppaan turvallisesta yhteistoiminnasta. Opas neuvoo, miten työturvallisuus- ja eräät ympäristöturvallisuusasiat voidaan eri yritysten kesken hoitaa teollisuuspuistoissa mahdollisimman hyvin ja kattavasti. Lisäksi opas antaa käytännön vinkkejä siitä, miten Suomen nykylainsäädäntö ohjaa ja tukee erilaisissa eteen tulevissa ongelmatilanteissa.

Tekijät kiteyttävät oppaan seuraavasti: ”Oppaassa pyritään antamaan selkeä kuva teollisuuspuistojen sekä osin myös yhteisten työpaikkojen turvallisuuden varmistamiseen liittyvistä ongelmakohdista, jotka teollisuuspuistoissa toimivien yritysten tulee toiminnassaan ja käytännöissään ottaa huomioon. Mukana on Suomen nykylainsäädäntöön pohjautuvia neuvoja ja esimerkkejä mm. siitä, mistä turvallisuuteen liittyvistä asioista on sovittava teollisuuspuiston yritysten välisissä yleisissä sopimusneuvotteluissa, mistä olisi sovittava erikseen yritysten välillä ja missä tilanteissa yksittäistä yritystä tai yhteisiä työpaikkoja koskeva lainsäädäntö jo sinällään on riittävä ja täsmällinen.”

Opas on laadittu Työsuojelurahaston, Turvatekniikan keskuksen, VTT:n sekä Turvallisuus teollisuuspuistossa -hankkeessa mukana olleiden yritysten rahoituksella. Hankkeeseen osallistuivat Paraisten teollisuuspuistosta Nordkalk Oyj Abp ja Maxit Oy Ab, Porin Kupariteollisuuspuistosta Boliden Harjavalta Oy, Luvata Pori Oy, Outokumpu Pori Tube Oy, ABB Oy Service ja Lassila & Tikanoja Oy sekä Vihtavuoren teollisuuspuistosta EURENCO Vihtavuori Oy, Oy Forcit Ab ja Nammo Lapua Oy.

Opas on saatavilla osoitteessa: www.vtt.fi/teollisuuspuisto

Teollisuuspuistolla tarkoitetaan tässä oppaassa tietyllä rajatulla alueella – saman aidan sisäpuolella – toimivien itsenäisten tuotantolaitosten, yritysten ja toimijoiden keskittymää, jossa tuotantoprosessien, yhteisen infrastruktuurin ja maantieteellisen läheisyyden takia eri tahojen on otettava teollisuuspuiston muut yritykset huomioon. Teollisuuspuistoille on ominaista, että mikään siellä toimivista yrityksistä ei ole muihin nähden hallitsevassa asemassa, eli teollisuuspuistossa tuotantoa harjoittavista yrityksistä mikään ei lähtökohtaisesti ole ”isäntäyritys”.

 

 

Lisätietoja

Yngve Malmén
Erikoistutkija
puh. 020 722 3276, yngve.malmen@vtt.fi