Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Kekkilä parantaa tuotanto- ja jakelujärjestelmänsä kustannustehokkuutta VTT:n avulla

28.05.2008


VTT on ollut kehittämässä Kekkilä Oy:n tuotanto- ja jakelujärjestelmää entistä kustannustehokkaammaksi. Kekkilän toimitusverkosto koostuu useista toisistaan irrallisista yksiköistä useassa Euroopan maassa, jolloin kokonaisuuden optimointi on haasteellista mutta tärkeää tehokkaan toiminnan saavuttamiseksi.

Hankkeessa mallinnettiin Kekkilän tuotantojärjestelmä, jota optimoitiin käyttämällä lineaarisen optimoinnin menetelmää. Työn alussa määritettiin optimoinnissa tarvittavat lähtötiedot sekä rajoitusehdot ja kohdefunktio. Pasafin Oy vastasi tietojen keräämisestä Kekkilästä, ja VTT optimoi tuotanto- ja jakelujärjestelmän. Optimoinnissa selvitettiin edullisimmat tuotanto- ja pakkausyksiköiden sijaintipaikat, tuotteiden jakelu markkinoille sekä käytettävät raaka-ainelähteet. Tarkastelussa oli mukana 19 turvesuota, 9 tehdasta, 51 tuotetta sekä 38 markkina-aluetta.

Tutkimus oli kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa tarkasteltiin Kekkilän nykyistä tuotantorakennetta ja rakennettiin optimointimalli. Toisessa vaiheessa tarkastelu tehtiin vuoden 2013 strategian mukaisilla myyntiarvioilla. Tulosten oikeellisuutta tutkittiin tekemällä herkkyystarkasteluja lähtötietoja muuttamalla, eli miten tilanne esimerkiksi muuttuisi, mikäli tiettyjen tehtaiden valmistuskustannukset nousisivat. Lisäksi määritettiin tuotantojärjestelmän eri vaiheissa syntyvät kustannukset. 

Kekkilä käyttää tuloksia apuna tehostaessaan toimintaansa. Yritys aikoo hyödyntää projektissa syntynyttä työkalua myös jatkossa toiminnan suunnittelunsa tukena.

Hanke toteutettiin VTT:n, Pasafin Oy:n ja Kekkilä Oy:n yhteistyönä.

Kekkilä Oy on suomalainen kasvualustojen, katemateriaalien ja kasvinravitsemuksen asiantuntijayritys, joka kehittää, valmistaa ja markkinoi puutarha-alan merkkikasvualustoja, kasviravinteita ja katemateriaaleja.

 

 

Lisätietoja

Anna-Maija Hietajärvi
Tutkija
puh. 020 722 2033, anna-maija.hietajarvi@vtt.fi


Ville Könönen
Erikoistutkija
puh. 020 722 2380, ville.kononen@vtt.fi


Sourcing Manager Mari Hiljanen, Kekkilä Oy
puh. 020 790 4882, mari.hiljanen@kekkila.fi