Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT ja sveitsiläisyritys Ciba kehittävät uusia painetun älyn ratkaisuja

03.06.2008


Tutkimusyhteistyö laajenee pakkauksiin ja diagnostiikkaan

VTT ja kansainvälinen kemian alan yritys Ciba ovat solmineet pitkäaikaisen yhteistyösopimuksen painetun älyn alueella. Sopimuksen myötä nykyistä yhteistyötä laajennetaan pakkauksiin painettaviin uusiin toiminnallisuuksiin sekä painettuun diagnostiikkaan. Kehityksen tavoitteena ovat uudenlaiset massatuotetut toiminnalliset laitteet ja komponentit, kuten aurinkokennot, hologrammit, orgaaniset ledit, sensorit ja fotodiodit. Tavoitteena on kehittää kaupallisia tuotteita ja loppuratkaisuja, joilla voidaan vauhdittaa painetun älyn markkinoiden syntymistä mm. elektroniikka-, diagnostiikka- ja pakkausalalla.

VTT auttaa Cibaa kehittämään tarjontaansa painetun älyn kentässä materiaalien, teknologioiden, prosessien, palvelujen ja järjestelmien osalta. Yhteistyö toimii niin sanotun avoimen innovaation periaatteella, ja tutkimusyhteistyön tuloksia on tarkoitus hyödyntää myös keskinäisellä IPR-lisensoinnilla ja yhteistyöllä suomalaisessa spin-off -toiminnassa. Yhteistyössä kehitettävät ensimmäiset tuotteet ja loppuratkaisut saataneen markkinoille muutaman vuoden kuluessa.

Yhteistyössä Ciban ensiluokkainen materiaalisuunnittelu ja -valmistus yhdistyvät VTT:n vahvan painetun älyn, kuten rullalta rullalle -valmistustekniikoiden, asiantuntemuksen kanssa. VTT:llä tutkimusyhteistyöstä vastaa pääosin painetun älykkyyden keskus (Center for Printed Intelligence). Keskus kehittää rinnakkain painetun älyn materiaaleja, prosesseja ja komponentteja kohti kaupallisia loppusovelluksia ja markkinoita.

’’Uusilla painettavilla materiaaleilla, joita kehitetään samanaikaisesti tuote- ja komponenttiprosessien kanssa, tulee olemaan tärkeä asema sovellusten kaupallistamisessa loppumarkkinoilla. Korkealaatuiset materiaalit ja materiaalialustat mahdollistavat uusien kilpailukykyisten painotuotteiden valmistamisen. Näitä sovelluksia voidaan ainoastaan kehittää kilpailukykyisesti vahvoilla poikkitieteellisillä asiantuntijatiimeillä, joissa yhdistyy materiaali-, systeemi, prosessi- sekä markkinointiosaamiset, ja tämä on juuri strategisen yhteistyömme vahvuus", sanoo tutkimusjohtaja Andreas Hafner Cibasta.

"Suhteemme Ciban kanssa painetun älyn saralla on rakentunut osin Tekes- ja EU-projektien puitteissa. On ilo nähdä yhteistyömme kehittyvän yhä vahvemmin sovellus- ja markkinahakuiseksi toiminnaksi. Meillä on sama päämäärä ja etenemme sitä kohti avoimen innovaation hengessä", toteaa tutkimusprofessori Harri Kopola VTT:ltä.

Tutkimusyhteistyössä tullaan hyödyntämään VTT:n monipuolista osaamista painamisessa, pakkauksissa, kemiassa, biokemiassa, nanoteknologiassa, informaatioteknologioissa, elektroniikassa, optiikassa ja diagnostiikassa. Kehitystyössä ovat tiiviisti mukana Ciban globaalit T&K-toiminnot mukaan lukien Ciban toiminnot Raisiossa. Yhteistyön taustalla on sarja onnistuneita Tekes- ja EU-rahotteisia projekteja sekä vuosi sitten solmittu VTT:n ja Ciban välinen tutkimusyhteistyö painetussa orgaanisessa elektroniikassa.

Maailmalla on kehitteillä monia uudenlaisia painetun älyn ratkaisuja. Näihin pohjautuvia loppusovelluksia, esimerkiksi kauppaympäristö mediassa, kuluttajapakkauksissa ja diagnostiikassa, on jo tuotu markkinoille ja uusia julkistuksia on odotettavissa tulevina vuosia. Painetun ja orgaanisen elektroniikan markkinoiden ennustetaan kasvavan huomattavasti lähitulevaisuudessa. Nykyisin markkina muodostuu mm. elektronisesta paperista ja osin painetuista RFID-tägeistä.

 

 

Lisätietoja

Harri Kopola
Tutkimusprofessori
puh. 040 557 4867, harri.kopola@vtt.fi


Jaakko Raukola
Asiakasjohtaja
puh. 040 527 2684, jaakko.raukola@vtt.fi


Andreas Hafner
Head of Group Research, Ciba
andreas.hafner@ciba.com