Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

NoTA-laitearkkitehtuuri avaa markkinoita vapaalle kilpailulle

05.06.2008


Uuden suunnittelutavan vaikutuksia liiketoimintaan arvioidaan VTT:n järjestämässä NoTA2008-konferenssissa

NoTA (Network on Terminal Architecture) on sulautettujen järjestelmien suunnittelutapa, joka vähentää radikaalisti tuotteen eri järjestelmien integrointiin vaadittavaa työtä. NoTA-suunnittelussa tuotteen alijärjestelmät ovat hyvin itsenäisiä, eikä niiden yhdistely vaadi tietoa rakennettavasta tuotteesta. Tämä poistaa alihankkijariippuvuutta ja muuttaa siten markkinoiden rakennetta mahdollistaen eri ominaisuuksien paremman kehittämisen ja vapaamman kilpailun eri toimittajien kesken. NoTA:n tavoitteena on kehittyä eri toimialoja yhdistäväksi suunnittelumenetelmäksi. VTT:n arvion mukaan on mahdollista, että jatkossa tullaan niin autojen, talojen kuin kännyköidenkin järjestelmät suunnittelemaan samojen periaatteiden mukaisesti.

Teollisuuden seuraavan suuren murroksen aikaansaajaksi ennustetaan digitaalista konvergenssia. Tämä tarkoittaa myös tuotteiden ja palvelujen suunnittelumenetelmien yhtenevyyttä toimialasta riippumatta. Tulevaisuuden digitaalisessa tuoteprosessissa yhdistyvät sopivien arkkitehtuuri- ja rajapintavalintojen avulla mm. digitaaliset tuotemallit, käyttäjän mallintaminen ja aktivointi, automaattinen testaus sekä mallinnus ja simulointi.11.6. järjestettävässä VTT:n konferenssissa esiteltävä NoTA on ensimmäinen yritys toteuttaa digitaalista konvergenssia käytännön tasolla. NoTA-standardia on kehitetty teollisuudessa Nokian perustaman ydinryhmän johdolla, mutta sen odotetaan leviävän mobiililaitteista nopeasti laajempaan käyttöön. NoTA:n yleistymistä tukee se, että kuka tahansa voi lisensoida NoTA-spesifikaation täysin ilmaiseksi. VTT on jo pitkään tutkinut sulautettuja järjestelmiä ja haluaa nyt viedä suomalaisyrityksiä kohti tulevaa muutosta etujoukoissa.

Tuotetasolla NoTA nopeuttaa tuotteiden saantia markkinoille ja alentaa kehityskustannuksia, koska alijärjestelmien integrointityön osuus pienenee. Systemaattinen suunnitteluprosessi tekee tuotemäärittelyistä täsmällisempiä, jolloin tuotteiden suorituskyky paranee ja ne vastaavat paremmin asiakkaan tarpeita. Lisäksi NoTA auttaa hallitsemaan ohjelmistotuotteiden jatkuvasti kasvavaa kompleksisuutta, joka on jo pitkään hidastanut ja vaikeuttanut tuotteiden suunnittelua perinteisillä menetelmillä. Kaatamalla raja-aitoja yritysten välillä NoTA edistää innovaatioiden syntyä tuotteen suunnittelun kaikilla tasoilla.

VTT:n Helsingissä 11.6. järjestämä NoTA2008-konferenssi kerää yhteen joukon johtavia kansainvälisiä teollisuusyrityksiä, jotka edustavat eri rooleja nyt muotoutuvassa uudessa NoTA-ekosysteemissä (esim. laitevalmistajat ja ohjelmistotalot). Konferenssissa kuullaan huippupuhujien arvioita siitä, kuinka NoTA tulee muuttamaan markkinoita ja avaamaan mahdollisuuksia uudelle liiketoiminnalle.

Tilaisuuden ohjelma ja lisätietoja osoitteesta www.vtt.fi/nota2008

 

 

Lisätietoja

Tatu Koljonen
Tutkimusjohtaja
puh. 020 722 2117, tatu.koljonen@vtt.fi