Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Suomalainen Envault ja VTT kehittivät uuden tietosuojamenetelmän

13.06.2008


Holvaus tuo tietoturvan työntekijöiden vastuulta takaisin yrityksen hallintaan

Suomalainen Envault on kehittänyt yhdessä VTT:n kanssa uuden tietosuojamenetelmän, joka mahdollistaa liikutettavien massamuistilaitteiden suojauksen ja vähentää niihin liittyviä tietoturvariskejä. Holvauksen avulla yrityksen käytössä olevat muistilaitteet turvataan automaattisesti ilman salasanoja ja saadaan kauko-ohjauksen piiriin.

Holvaus on tietoturvan seuraava kehitysaskel kryptauksen jälkeen. Tiedon fyysiseen hajauttamiseen perustuva holvaus poistaa tietoturvasta inhimillisen tekijän automatisoimalla datan suojaamisen.

”Kryptaukset ja salasanasuojaukset ovat kierrettävissä, jos koko tietosisältö on saatavilla. Holvaus yhdistää varman tietosuojan, vaivattoman käytön ja keskitetyn hallinnan. Uuden menetelmän avulla tietosuojan hallinta palautuu käyttäjiltä organisaatioille”, sanoo Envaultin toimitusjohtaja Harri Rautio.

Holvauksessa poistetaan massamuistilaitteelle tallennettavista tiedostoista satunnaisia palasia, jotka tallennetaan erilliselle holvipalvelimelle. Käyttäjä saa turvatun tiedon käyttöönsä ollessaan yhteydessä holvipalvelimeen, ja ulkopuoliselle tieto on käyttökelvotonta ilman poistettua tiedostonosaa. Holvaus tapahtuu automaattisesti ja poistettu palanen toimii teknisenä salasanana. Holvattua dataa voi kauko-ohjata yksinkertaisesti lukitsemalla siihen kuuluvat palaset holvipalvelimella.

Holvauksessa tiedostosta poistetaan satunnaisesti noin prosentti dataa, mikä tekee siitä käyttökelvottoman ulkopuoliselle. Koska tiedostosta siirretään verkkoon vain murto-osa, holvauksen hidastava vaikutus on käyttäjälle lähes olematon.

Holvauksen avulla yritys voi keskitetysti hallinnoida mm. muistitikkuja ja ulkoisia kovalevyjä. Keskitetysti tietokoneille asennettava holvausohjelmisto suojaa automaattisesti USB-väylän kautta käytettävät massamuistilaitteet. Envaultin menetelmä mahdollistaa myös laitteiden määrän ja käytön monitoroinnin, sillä tallennetuista tiedoista ja käytettävistä laitteista jää aina tunnistetieto järjestelmän lokiin.

Holvausteknologia on ollut menestyksekkäässä pilottikäytössä useilla suomalaisilla yrityksillä ja on nyt kaupallisesti saatavilla.

Lisätietoja: www.envaultcorp.com

Envault Corporation Oy turvaa kannettavilla massamuistilaitteilla olevan datan. Suomalaisen Envaultin ja VTT:n kehittämä holvaus-menetelmä on tietoturvan seuraava kehitysaskel kryptauksen jälkeen. Salasanaton holvaus poistaa tietoturvasta inhimillisen tekijän automatisoimalla datan suojaamisen ja antaa yrityksille kyvyn hallita omaa dataansa keskitetyn kauko-ohjauksen avulla laitteiden sijainnista riippumatta. Tälle ohjelmistopohjaiselle ja laiteriippumattomalle menetelmälle on haettu useita patentteja, ja se on parhaillaan pilottikäytössä useilla asiakkailla. Envault Corporation Oy:n kohdeasiakkaita ovat suuryritykset sekä ICT- ja tietoturvapalvelujen tarjoajat Suomessa ja kansainvälisesti.

 

 

Lisätietoja

Harri Rautio
Toimitusjohtaja, Envault Corporation
Puh. 040 865 4072, harri.rautio@envaultcorp.com


Tapio Koivu
Toimialajohtaja, VTT
Puh. 020 722 6943, tapio.koivu@vtt.fi