Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Kansainväliset huippuasiantuntijat kokoontuvat Espooseen vauhdittamaan bioaktiivisen paperin kehitystyötä

23.06.2008


VTT, Åbo Akademi, TKK ja Lapin yliopisto kehittävät Suomessa menetelmiä uusien bioaktiivisten paperituotteiden edulliseen massavalmistukseen mm. painotekniikalla. Hanketta vauhditetaan järjestämällä yhteinen konferenssi kanadalaisen SENTINEL-verkoston kanssa. Kehityskohteena molemmilla verkostoilla ovat aivan uudentyyppiset tuotteet, jotka esimerkiksi ilmaisevat tai poistavat tauteja aiheuttavia mikrobeja, kuten salmonellaa ja SARSia.

Suomalaisten ja kanadalaisten yhteistyötä edistetään Espoossa järjestettävässä yhteisessä konferenssissa 24.–26.6., jolloin Otaniemeen kokoontuu nelisenkymmentä SENTINEL Bioactive Paper Network -verkoston edustajaa Kanadasta sekä saman verran suomalaisen hankkeen osapuolia. Tavoitteena on edistää uusien sovellusten kaupallistumista ja etsiä yhdessä ratkaisuja olemassa oleviin teknisiin haasteisiin.

SENTINELin tieteellinen johtaja ja kemiantekniikan professori Robert Pelton, Canada Research Chair in Interfacial Technologies ja McMaster University, mainitsee yhtenä mahdollisena sovelluskohteena esimerkiksi juomaveden allergeenit paljastavat testipaperiliuskat.

Konferenssi on VTT:n erikoistutkija Tomi Erhon mukaan tärkeä virstanpylväs uusien bioaktiivisten paperituotteiden kehittämiseksi. Yhdistämällä voimansa ja jakamalla tietämyksensä tutkimusosapuolet uskovat pääsevänsä tavoitteisiin nopeammin. Ensimmäisten uusien sovellusten arvioidaan olevan kuluttajien ulottuvilla viiden vuoden kuluessa.

Bioaktiivinen paperi on tuote, johon on lisätty biomolekyylien, kuten entsyymien tai vasta-aineiden, selektiivisiin reaktioihin perustuvia toiminnallisuuksia. Sen sovellusmahdollisuudet näyttävät erittäin laajoilta: kyseeseen voivat tulla esimerkiksi nykyistä edullisemmat, suodattimiin, elintarvikepakkauksiin tai henkilökohtaiseen terveysdiagnostiikkaan liitettävät indikaattorit ja sensorit. Painetun älyn sovelluksissa paperin kilpailuvalttina on sen biohajoavuus, mikä on tärkeää kestävän kehityksen kannalta.

Suomalaiseen hankkeeseen osallistuvat VTT, Åbo Akademi, TKK ja Lapin Yliopisto. Hankkeen päärahoittaja on Tekes. Hankkeen yritysosapuolet ovat UPM-Kymmene Oyj, Tervakoski Oy, Ciba Finland Oy, Hansaprint Oy, Oy Medix Biochemica Ab, Orion Diagnostica Oy, Starcke Oy Securities ja Eagle Filter Oy. Projekti päättyy keväällä 2009. SENTINEL-verkoston teollisuuspartnereita ovat mm. Ahlstrom, StoraEnso, FUJIFILM Dimatix, Sun Chemical ja Cascades Kanadasta.

Kotimainen hanke on VTT:n vuonna 2006 käynnistämän painetun älykkyyden keskuksen (Center for Printed Intelligence) avainprojekteja. Keskuksen toiminnalla haetaan uusia innovaatio- ja markkina-avauksia perinteisen ICT-teollisuuden ja paperiteollisuuden välimaastoon yhdistämällä it-, elektroniikka- ja painatusteknologiaa keskenään. Tavoitteena on vauhdittaa näitä aloja hyödyttävien tuotteiden kaupallistamista ja synnyttää uutta globaaleille markkinoille tähtäävää liiketoimintaa.

Lisätietoja Sentinel-verkostosta: http://www.sentinelbioactivepaper.ca/

 

 

Lisätietoja

Tomi Erho
Erikoistutkija, tiiminvetäjä
puh. 020 722 5671, tomi.erho@vtt.fi