Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

KCL, TKK ja VTT yhdistävät metsäteollisuuden tutkimuslaitteitaan

14.08.2008


Teollisuuden ja tutkimuksen käyttöön syntyy kansainvälisesti mittava uusiutuvien biomateriaalien tutkimusympäristö

KCL, TKK ja VTT yhdistävät puun ja muiden uusiutuvien biomateriaalien jalostuksen tutkimuslaitteensa yhteiseen käyttöön. Näin syntyy kansainvälisesti mittava, parinkymmenen pilotlaitteiston ja usean sadan laboratoriomittaluokan tutkimuslaitteen kokonaisuus. Laiteyhteistyö tehostaa tutkimusosapuolten ja muiden metsäklusterin toimijoiden tutkimus- ja kehityshankkeita. Tavoitteena ovat sekä toiminnan tehokkuus ja säästöt investoinneissa että metsäteollisuuden parempi kilpailukyky tulevaisuudessa.

KCL, TKK ja VTT ovat sopineet yhteisen tutkimusympäristön kokoamisesta. Tutkimusympäristö kattaa laboratorio- ja koelaitosluokan laitteita puun ja muiden uusiutuvien biomateriaalien jalostuksesta lopputuotesovellutus- ja erikoisanalyysilaitteisiin. Tutkimusympäristö on kansainvälisestikin mittava, sillä se käsittää noin 30 pilotlaitteistoa ja yli 400 laboratoriolaitteistoa, joilla tuetaan kestävän kehityksen mukaisten materiaalien tutkimusta ja uusien lopputuotteiden kehittämistä. Tutkimusympäristössä työskentelee kaikkiaan runsaat sata teknisen koulutuksen saanutta ammattilaista ja yli 400 tutkijaa.

Yhteisellä tutkimusympäristöllä edistetään tutkimusosapuolten ja metsäklusterin toimijoiden mahdollisuuksia käyttää laitteita joustavasti ja kustannustehokkaasti tutkimushankkeissa. Yhteistyön ansiosta vältytään myös päällekkäisiltä investoinneilta.

Johtavien metsäklusterin yritysten yhdessä VTT:n, Metlan ja neljän yliopiston kanssa perustaman Metsäklusteri Oy:n ensimmäisessä ohjelmassa käynnistyy useita tutkimusympäristöä hyödyntäviä hankkeita. Metsäklusteri on tukemassa merkittävällä panostuksella perustutkimuksellisia yhteistyöprojekteja ja samalla myös tutkimusympäristöjä, josta esimerkkinä on VTT:n paperinvalmistuksen tutkimusympäristön jatkokehittäminen.

Metsäklusteri Oy johtaa metsäklusterin strategisen huippuosaamisen keskittymän tutkimushankkeita. Sen johdolla strategisesta huippuosaamisen keskittymästä tulee kansainvälisesti vahvin alan innovaatioympäristö.

Metsäklusteri linjasi lokakuussa 2006 keskeiset tutkimuksen painopisteet tavoitteenaan kaksinkertaistaa alan tuotteiden ja palvelujen arvo vuoteen 2030 mennessä. Tutkimusstrategian tavoitteiden toteutuminen tarkoittaa, että Suomessa on myös tulevaisuudessa menestyvä, maailman kannattavin ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti toimiva metsäklusteri, joka asiakastoimialoineen valmistaa maailman halutuimpia tuotteita. Metsäklusteri Oy:n tehtävänä on tutkimus- ja innovaatio-ohjelmien käynnistäminen sekä tutkimusrahoituksen kanavointi valituille painopistealueille.

 

 

Lisätietoja

Terhi Saari
Asiakaspäällikkö, VTT
Puh. 0400 615 396, terhi.saari@vtt.fi


TkT Ulla Forsström, KCL
Puh. 020 747 7485, ulla.forsstrom@kcl.fi


Toimitusjohtaja Christine Hagström-Näsi, Metsäklusteri Oy
Puh. 050 322 2401, christine.hagstrom-nasi@forestcluster.fi


Professori Jouni Paltakari, TKK
Puh. 0400 818 244, jouni.paltakari@tkk.fi